เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
กลายเป็นแก้ว vi.vitrify 2
กอบมือ phrv.cup together
การค้นหา การติดตาม n.hunt 1
การบวชเป็นพระ n.priestcraftชื่อพ้อง: prie...
การใกล้จะสูญพันธุ์ การใกล้ตาย, การอยู่กับที่ n.moribundityชื่อพ้อง: dyin...
การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป ใจแคบ n.intolerance 1ชื่อพ้อง: bi...
คลื่นเล็กๆ คลื่น, ระลอกคลื่นเล็กๆ n.ripple 3ชื่อพ้อง: wave
ความเสียหาย การทำให้บาดเจ็บ, ความโชคร้าย n.mischief 2ชื่อพ้อง: harm;...
ซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็ว (ดนตรี)adv.allegretto 1
ดูแล เลี้ยงดู phrv.after 4ชื่อพ้อง: take ...
ทำให้มีอารมณ์อ่อนไหว ทำให้รู้สึกมากกว่าปกติ vt.sentimentalize 2
ที่มีแนวโน้มเป็นการคาดเดา adj.theoretical 3
ทุ่งหญ้าฤดูหนาวของสัตว์จำพวกกวาง n.yard 10
พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง n.bass 6
รวมเข้าเป็น ทำให้กลมกลืน, ผสมเข้าเป็น phrv.into 2ชื่อพ้อง: assimi...
ระยะแรกเริ่ม เพิ่งเริ่มต้น adj.young 2
ลูกกรง ลูกกรงหน้าต่าง n.grille 1ชื่อพ้อง: grate; ...
เกสรตัวเมีย (ทางพฤกษศาสตร์)n.pastil
เต็มอิ่ม เต็มเปี่ยม, แน่น adj.replete 2ชื่อพ้อง: glut...
เผชิญหน้ากัน ต่อหน้า idm.face-to-faceidm.face-to-...
แทงด้วยดาบปลายปืน vt.bayonet 2ชื่อพ้อง: pierc...
แสร้งทำ idm.trumped-up
แหล่งกำเนิด n.womb 2ชื่อพ้อง: source; o...
โดนด่าว่าอย่างแรง โดนประณาม idm.get a tongue-lashing
ให้สิทธิ vt.entitle 1ชื่อพ้อง: autho...
ไม่ (ย่อมาจาก an-) ปราศจาก, ใช้น...
""" ""วงขด""" gyro-
""" คู่ """ di-
""" ผลไม้ """ fruct-fructi-
"""กลางคืน""" noct-
"""การรักษา""" medico-
"""การสืบพันธุ์" gono-gon-
"""การหมุนรอบ""" cyclo-
"""การเพิ่ม""" auxo-
"""ขด""" helic
"""ขยาย""" magni-
"""ข้างบน""" en-
"""ครึ่งขาอ่อน""" midi-
"""ความรู้สึก""" patho-
"""ความสามารถ""" techno-
"""ความเชี่ยวชาญ’" techno-
"""ช่องท้อง""" celio-
"""ตรงกลาง""" meso-
"""ตัวผู้""" andro-
"""ตา""" oculo-
"""ที่มีน้ําน้อยที่สุด""" meta-
"""ท่ามกลาง""" meta-
"""นิ้วเท้า" dactylo-
"""น้ําผลไม้""" cocc-cocci-
การขับออกมา การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก n.ejectionชื่อพ้อง: exile; ...
First 1 2 3 4 5 Last