เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
รุจิราภรณ์ ณีนา ลิเกิล nina ligon
รุจิเรข adj. having a beautiful draw...
รุจี n.light
รุณาอย่าสูบบุหรี่ no smoking
รุด 1) v. hasten ที่เกี่ยวข...
รุดหน้า v. progress ที่เกี่ยวข้อ...
รุดหน้ากับ bring forwardbring onget alo...
รุดเร่ง rushdashpressinghurryurgent
รุทธ์ v.forbid ; obstruct
รุทรักษะ elaeocarpus ganitrus
รุธิร n. - blood adj. - red
รุน 1) v. push ที่เกี่ยวข้อ...
รุนดากุมปูลันเกอจิล runda kumpulan kecil
รุนแรง v. to be severe, violent, fi...
รุนแรง ดุเดือด adj.tearingชื่อพ้อง: breaki...
รุนแรง ดุเดือด, สับสนวุ่นวาย adj.stormy 2ชื่อพ้อง: turbu...
รุนแรง ดุเดือด, สุดขีด adj.strong 9ชื่อพ้อง: extre...
รุนแรง ดุเดือด, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, กวดขัน adj.severeชื่อพ้อง: cruel; ...
รุนแรง ตึงตัง, ซึ่งอาละวาด adj.rampant 1
รุนแรง ที่รู้สึกรุนแรง adj.towering 3
รุนแรง ปั่นป่วน, อารมณ์ร้าย, ดุร้าย adj.termagent 2
รุนแรง ร้ายแรง adj.desperate 3ชื่อพ้อง: se...
รุนแรง สุดขีด, อย่างมาก, อย่างที่สุด adj.almighty 2ชื่อพ้อง: gre...
รุนแรง หนัก, ร้ายแรง, อย่างแรง, สาหัส adj.acute 3ชื่อพ้อง: severe...
รุนแรง ี่ร้ายแรง, สาหัส adj.violent 1ชื่อพ้อง: brut...
รุนแรงขึ้น [run raēng kheun] Xintensify
รุนแรงขึ้น มากขึ้น, เข้มข้นขึ้น vt.intensify 2ชื่อพ้อง: hei...
รุนแรงจนควบคุนไว้ไม่ได้ [run raēng] xprampant
รุนแรงจนไม่สามารถอธิบายได้ indescribableunspeakableunut...
รุนแรงน้อย minor
รุนแรงน้อย อันตรายน้อย adj.minor 2
รุนแรงมาก [run raēng māk] adj.raging ;...
รุนแรงมาก ร้ายแรง adj.drasticชื่อพ้อง: radica...
รุบรู่ adj. indistinct ที่เกี่...
รุบหรู่ [rup rū] adj.indistinct ; di...
รุบอุลคอลี rub' al khali
รุบอุลฮิซบ์ rub el hizb
รุม v. to crowd around; to mob....
รุมกินโต๊ะ [rum kin to] v. exp.gang up ...
รุมข่มขืน [rum khom kheūn] v. exp.gang...
รุมทึ้ง v. pluck ที่เกี่ยวข้อง: ...
รุมทําร้าย lynch lawillegal punishmentp...
รุมบ้า rhumbarumba
รุมประชาทัณฑ์ lynch
รุมพัลวัน besetbesiege someone closely...
รุมรบกัน unite in fighting
รุมล้อม v. encircle ที่เกี่ยวข้อ...
รุมล้อม ห้อมล้อม, กลุ้มรุม vt.mob 3ชื่อพ้อง: throng; c...
รุมล้อม ห้อมล้อม, มะรุมมะตุ้ม vt.besiege 2
วิดีโอเกมจำลองการปกครอง government simulation video ...
First 1 2 3 4 5 Last