เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
สวนอูเอโนะ ueno park
สวนฮอป hop fieldhop garden
สวนฮามะริคิว hamarikyu gardens
สวนฮามาริกีว hama-rikyū gardens
สวนะ [sa wa na] n.listening ; hea...
สวนเกษตร n. agricultural garden
สวนเซ็นญี่ปุ่น japanese rock garden
สวนเด็กเล่น n. amusement park
สวนเบญจกิติ [Sūan] n. prop.Benchakitti P...
สวนเมล็ดพันธุ์ seed standsseed orchards
สวนเสือศรีราชา [Sūan Seūa Sī rā chā] n. pro...
สวนเอเดน [sūan] n. prop.Eden ; the Ga...
สวนแอปเปิ้ล apple orchard
สวนโบราณแห่งซูโจว classical gardens of suzhou
สวนโมกขพลาราม n. prop.Suan Mokkhaphalaram ...
สวนโยโยงิ yoyogi park
สวนโอ่ว couple's retreat garden
สวนโอ๊คแอลีย์ oak alley plantation
สวนในครัว domestic gardenskitchen gard...
สวนในบ้าน home gardenskitchen gardensd...
สวนใหญ่ [sūan yai], [suan yai] n.par...
สวนไครากุ kairaku-en
สวนไม้ชุ่มน้ำ sunken garden
สวนไม้ดอก n. flower garden
สวนไม้ดอกไม้ประดับ [sūan māi døk māi pra dap] n...
สวนไม้ตัดแต่ง topiary
สวนไม้ผล orchards
สวบ n. the sound of treading on...
สวป. n. police protector
สวม v. 1. to wear, to put on,...
สวม สวมใส่ phrv.on 2ชื่อพ้อง: draw off...
สวม สวมใส่, ใส่ phrv.on 2phrv.wear upon
สวมกอด v. embrace ที่เกี่ยวข้อ...
สวมกอด กอด vt.embosom 2ชื่อพ้อง: cheri...
สวมครอบปาก muzzle
สวมคอร์เซต corset
สวมจนเก่า outwear
สวมจนเก่าหรือขาด worn
สวมจนเก่าหรือชำรุด phrv.out 5ชื่อพ้อง: wear up...
สวมจนเก่าหรือชํารุด wear outwear up
สวมจนเก่าและเสีย worn-out
สวมจนเป็นรู wear throughgo through
สวมจนเป็นรู ใส่จนขาด (เพราะเก่ามาก)phrv.wear thro...
สวมจีวร vest
สวมชุด dress upcostumedress
สวมชุดกระโปรง frock
สวมชุดประกอบพิธี habit
สวมชุดยูนิฟอร์ม uniform
สวมชุดละคร costume
สวมชุดลำลอง underdressdress down
First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Last