เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
เจ้าประจํา habitueregular customerregul...
เจ้าปราสาท chatelaincastellan
เจ้าปัญญา 1) n. wise person ที่เกี...
เจ้าปู่ n. aged man adored by people
เจ้าป่า 1) n. guardian spirit of the...
เจ้าป่าเจ้าเขา genii of the forestangelspir...
เจ้าผี [jao phī] n. exp.Lord ghost
เจ้าผู้ครองนคร n. governor ที่เกี่ยวข้อ...
เจ้าผู้ครองนครจำปาสัก kings of champasak
เจ้าผู้ครองนครลำปาง rulers of lampang
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ rulers of chiang mai
เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ emirs of qatar
เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต kuwait emirsrulers of kuwait
เจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก monarchs of luxembourg
เจ้าผู้ครองศักดินา seigneurseignior
เจ้าผู้ครองเมือง n. ruler of the city ที่...
เจ้าผู้ปกครอง the prince
เจ้าผู้อารักขา lord protector
เจ้าพนักงาน n. official ที่เกี่ยวข้...
เจ้าพนักงาน adj referee
เจ้าพนักงานกงสุล [jao pha nak ngān kong sun] ...
เจ้าพนักงานการข่าว [jao pha nak ngān kān khāo] ...
เจ้าพนักงานการคลัง [jao pha nak ngān kān khlang...
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ [jao pha nak ngān kān phā ni...
เจ้าพนักงานการศาสนา [jao pha nak ngān kān sāt sa...
เจ้าพนักงานการเกษตร [jao pha nak ngān kān ka sēt...
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [jao pha nak ngān kān ngoen ...
เจ้าพนักงานขนส่ง [jao pha nak ngān khon song]...
เจ้าพนักงานของรัฐบาล [jao pha nak ngān khøng rat ...
เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ [jao pha nak ngān jot māi hē...
เจ้าพนักงานช่างตวงวัด [jao pha nak ngān chāng tūan...
เจ้าพนักงานดูเงิน [jao pha nak ngān dū ngoen] ...
เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง [jao pha nak ngān trūat khon...
เจ้าพนักงานตรวจท่า [jao pha nak ngān trūat thā]...
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี [jao pha nak ngān trūat søp ...
เจ้าพนักงานตรวจเรือ [jao pha nak ngān trūat reūa...
เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน [jao pha nak ngān trūat rōng...
เจ้าพนักงานตํารวจ officerpolice
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี [jao pha nak ngān sap pha yā...
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข [jao pha nak ngān than ta sā...
เจ้าพนักงานที่ดิน [jao pha nak ngān thī din] n...
เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้)(ทางกฎหมาย)n.bai...
เจ้าพนักงานธุรการ [jao pha nak ngān thu ra kān...
เจ้าพนักงานนำร่อง [jao pha nak ngān nam rǿng] ...
เจ้าพนักงานบังคับคดี [jao pha nak ngān bang khap ...
เจ้าพนักงานปกครอง [jao pha nak ngān pok khrøng...
เจ้าพนักงานประมง [jao pha nak ngān pra mong] ...
เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน [jao pha nak ngān pra moēn r...
เจ้าพนักงานป่าไม้ [jao pha nak ngān pā māi] n....
เพาะปลูกพืชผล phrv.by 5ชื่อพ้อง: lay asid...
First 1 2 3 4 5 Last