เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
การเข้าคิว [kān khao khiū] n.queuing
การเข้าคู่กัน match
การเข้าคู่ของโครโมโซม chromosome pairingsynapsis
การเข้างาน adj.attendance 1
การเข้าชม [kān khao chom] n. exp.admis...
การเข้าชั้นเรียน n.attendance 2ชื่อพ้อง: app...
การเข้าชุดยีนใหม่ reassortment
การเข้าฌาน [kān khao chān] n.meditation
การเข้าญาน contemplation
การเข้าตรวจค้น [kān khao trūat khon] n. exp...
การเข้าตาจน [kān khao] n.deadlock
การเข้าตีลูกแทน (กีฬาเบสบอล)n.hit 3
การเข้าถึง [kān khao theung] n.access ;...
การเข้าถึงของการโฆษณา [kān khao theung khøng kān k...
การเข้าถึงข้อมูล access to informationdata ac...
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร access to informationdata ac...
การเข้าถึงที่ต้องรับรองความถูกต้อง authenticated access
การเข้าถึงระยะไกล remote access
การเข้าถึงหน่วยความจําโดยตรง direct memory access
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต internet access
การเข้าถึงเครือข่าย network access
การเข้าถึงแบบเปิด open access
การเข้าถึงโดยสุ่ม random access
การเข้าถือ [kān khao theū] n. exp.acqui...
การเข้าถือหลักทรัพย์ [kān khao theū lak sap] n. e...
การเข้าทํางานแทน filling
การเข้าทําลายของพยาธิตัวตืด verminosishelminthiasishelmi...
การเข้านอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าดีต่อตัวเรา idm.Early to bed, early to r...
การเข้านอนแต่หัวค่ําและตื่นแต่เช้าดีต่อตัวเรา "early to bed"early to bed
การเข้านั่งที่ sitting
การเข้านั่งประจำที่ n.sitting
การเข้านั่งประจําที่ sitting
การเข้าบัญชี entry
การเข้าบุกเบิก restorationrecyclingreclaima...
การเข้าบุกเบิก การฟื้นฟู n.reclaimationชื่อพ้อง: res...
การเข้าปกหนังสือ coverbindingbackbook binding...
การเข้าประจำการเต็มเวลา n.active duty
การเข้าประจําการเต็มเวลา active duty
การเข้าป้อม castling
การเข้าพบเป็นทางการ audience
การเข้าพบเพื่อสอบถาม interview
การเข้าพัก [kān khao phak] v. exp.check...
การเข้าพิธีอุปสมบท [kān khao phi thī up pa som ...
การเข้ามา earningsreceiptsrenteninja l...
การเข้ามา การมาถึง n.incoming 1ชื่อพ้อง: arriv...
การเข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่ migrationimmigration
การเข้ามาอีกครั้ง reentry
การเข้ามีความสัมพันธ์ footing
การเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย contributing to wikipedia
ขึ้นเขา [kheun khao] v. exp.climb a ...
First 1 2 3 4 5 Last