เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง digressingtangentaldiverging...
ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง} tangential
ซึ่งอยู่ในที่แห้ง n.xerarch
ซึ่งอยู่ในป่า wild
ซึ่งอยู่ในภาวะย่ำแย่ ซึ่งไม่มีการเติบโต, ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี adj.moribund 2
ซึ่งอยู่ในภาวะย่ําแย่ moribund
ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น elevatedraised
ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น adj.elevated 2ชื่อพ้อง: rai...
ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด supremetopmostdominanthighes...
ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด สูงสุด, เหนือสุด, ยิ่งใหญ่ที่สุด adj.supreme 1ชื่อพ้อง: sove...
ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น youngbeginninginfant
ซึ่งอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต in vivo
ซึ่งอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต in adj.in
ซึ่งอยู่ในร่างมนุษย์ incarnate
ซึ่งอยู่ในวัยทารก infantyoungbeginning
ซึ่งอยู่ในวัยทารก เกี่ยวกับทารก, ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น adj.infant 1ชื่อพ้อง: begin...
ซึ่งอยู่ในสถานที่อื่น nonresidentout-of-state
ซึ่งอยู่ในสภาพดี soundflawlessunimpaired
ซึ่งอยู่ในสภาพเดิม unaffected
ซึ่งอยู่ในสภาพเดิม ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง adj.unaffected 4
ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกัน counterpartfellowcolleague
ซึ่งอยู่ในสภาพแย่ adj.ropey 1ชื่อพ้อง: ropyad...
ซึ่งอยู่ในหมู่นักบวช monasticcloistralcloisteredm...
ซึ่งอยู่ในหมู่นักบุญ holysaintlysainted
ซึ่งอยู่ในหมู่นักบุญ คล้ายนักบุญ, ซึ่งมีจิตใจสะอาด adj.saintedชื่อพ้อง: holy; ...
ซึ่งอยู่ในอากาศ aerial
ซึ่งอยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดขึ้นในอากาศ, ซึ่งมีชีวิตในอากาศ adj.aerial 5
ซึ่งอยู่ในอุดมคติ fancifulimaginaryabstractide...
ซึ่งอยู่ในเขตการแข่งขัน adj.onside
ซึ่งอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา adj.neotropical
ซึ่งอยู่ในใจ inwardlyinsidesecretlyprivat...
ซึ่งอยู่ไกลที่สุดทางทิศตะวันตก adj.westernmostชื่อพ้อง: we...
ซึ่งอยู่ไกลสุด outermostfurthestoutmost
ซึ่งอยู่ไกลเกินที่จะแตะได้ out of reachinaccessibleunto...
ซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเอง autonomous
ซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งพึ่งตนเองได้ adj.autonomous 3
ซึ่งอยู่ไม่นิ่ง hyperactiveoveractive
ซึ่งอวดร่ำรวย adj.riche 2
ซึ่งอวดร่ํารวย nouvear riche
ซึ่งอวดอ้าง magniloquent
ซึ่งอวดอ้าง ซึ่งคุยโม้ adj.magniloquent
ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง radiousbeamyresplendenteffer...
ซึ่งออกจากที่อยู่ไป displaced
ซึ่งออกจากที่อยู่ไป ซึ่งย้ายที่ adj.displaced
ซึ่งออกซิเจนน้อยผิดปกติ anoxemic
ซึ่งออกดอกพร้อมกัน flowing togetherconfluent
ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง perversive
ซึ่งออกนอกเส้นทาง diviantdeviate
ซึ่งออกผลมากมาย fruitfulprolificfructuousbou...
ตายล้ม v. lit. to die.
First 1 2 3 4 5 Last