เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ตายสนิท stone-dead
ตายสลาย v. lit. to die.
ตายหมู่ v. die en mass ที่เกี่ย...
ตายหยังเขียด v. be completely dead ท...
ตายห่า 1) v. die of cholera or othe...
ตายห่า! dickensdevil
ตายอดตายอยาก v. die of starvation ที...
ตายอนาถ adj.perishing 1
ตายอย่างกล้าหาญ phrv.die game
ตายอย่างช้าๆ die hard
ตายอย่างทรมาน [tāi yāng thø ra mān] v. exp...
ตายอย่างมีชีวิตชีวา idm.die with one's boots on
ตายอย่างสงบตามธรรมชาติ idm.die in one's bed
ตายอย่างเจ็บปวด die hard
ตายอย่างเจ็บปวด ตายอย่างช้าๆ die phrv.diephrv.die
ตายาย grandparent
ตายายที่อยู่กินกันอย่างมีความสุข idm.Darby and Joan
ตายเกลี้ยง deep-dye
ตายเนื่องจาก phrv.perish in
ตายเนื่องจาก ตายเพราะ phrv.die ofชื่อพ้อง: die by...
ตายเป็นเบือ v. die in a great number ...
ตายเพราะ phrv.perish fromชื่อพ้อง: p...
ตายเพราะ ตายจาก phrv.die byชื่อพ้อง: die of...
ตายเพราะ ตายเนื่องจาก phrv.die fromชื่อพ้อง: die ...
ตายเพราะความหนาวเย็น (โดยเฉพาะต้นไม้)phrv.out 3
ตายเพราะความเศร้าใจ die of a broken heart
ตายเพราะตัวเอง die by one’s own hand
ตายเพราะได้รับยาเกินขนาด sl.OD 2
ตายเหมือนหมาข้างถนน [tāi meūoen mā khāng tha non...
ตายเอง [tāi ēng] v. exp.naturally d...
ตายและถูกฝัง (คำไม่เป็นทางการ)idm.push up...
ตายแล้ว [tāi laēo] adj.dead
ตายแล้ว ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ adj.dead 10ชื่อพ้อง: depart...
ตายโคม v. dead chicken embryo ...
ตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้ [tāi dōi mi dāi tham phi nai...
ตายโหง 1) v. die a violent death ...
ตายโหงตายห่า v. vulg. May the plague ta...
ตายใจ v. trust completely ที่...
ตายในการรบ kia
ตายในขณะ die in
ตายในครรภ์ [tāi] v. exp.miscarry
ตายในท้อง [tāi nai thøng] v. exp.misca...
ตายได้ perishable
ตายไปพร้อมกับ phrv.die with
ตายไปแล้ว [tāi pai laēo] adj.dead ; de...
ตารยา ฮาโลเนน tarja halonen
ตารวม [tā rūam] n. exp.compound ey...
ตารันเตลลา tarantella
ตารันโต taranto
ทำให้เกิดเสียงแหลมสั้นที่เกิดจากเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์ vt.blip 3
First 1 2 3 4 5 Last