เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
n: n. พยัญชนะภาษาอังก...
n factorial: n. exp.
n แฟก...
n seoul tower: หอคอยเอ็นโซล
n time: adv.
ทันท่วงท...
n'djamena: [(ə)ndʒɑː'meɪnə]
n...
n'ko script: อักษรอึนโก
n'mai river: แม่น้ำเมคะ
n-ary operation: n. exp.
การดำ...
n-body problem: ปัญหาหลายวัตถุ
n-dimensional: adj.
n มิติ [...
n-dimensional space: n. exp.
ปริภู...
n-dimensional sphere: n. exp.
ทรงกล...
n-gon: n. exp.
รูป n...
n-nitrosopyrrolidine: เอ็นไนโตรโซไพโรลิดีน
ไ...
n-space: n. exp.
ปริภู...
n-sphere: ทรงกลม n มิติ
n-trance: เอ็นแทรนซ์
n-tuple: adj.
n สิ่งอั...
n-type semiconductor: เซมิคอนดักเตอร์ชนิด n
...
n0tail: โนเทล
n95 mask: n. exp.
หน้าก...
n95 respirator: n. exp.
หน้าก...
na: เลขอะตอม 11
เอ็นเอ
...
na arreenich: ณะ อารีนิจ
na ayudhya: n. prop.
ณ อย...
na bon: n. prop.
- นา...
na bon district: n. prop.
- นา...
na bon railway station: สถานีรถไฟนาบอน
na cha-ang railway station: สถานีรถไฟนาชะอัง
na chaluai: n. prop.
- นา...
na chaluai district: n. prop.
- นา...
na chueak: n. prop.
- นา...
na chueak district: n. prop.
- นา...
na di: n. prop.
- นา...
na di district: n. prop.
- นา...
na duang: n. prop.
- นา...
na duang district: n. prop.
- นา...
na dun: n. prop.
- นา...
na dun district: n. prop.
- นา...
na haeo: n. prop.
- นา...
na haeo district: n. prop.
- นา...
na jae-min: นา แจ-มิน
na kae: n. prop.
- นา...
na kae district: n. prop.
- นา...
na khu: n. prop.
- นา...
na khu district: n. prop.
- นา...
na klang: n. prop.
- นา...
na klang district: n. prop.
- นา...
na le district: เมืองนาแล
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ถัดไป