เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
o: n. พยัญชนะภาษาอังก...
o and o notation: n. exp.
สัญกร...
o be consumed: หมดเปลือง
o button: เลือดกรุ๊ปโอ
o canada: เพลงชาติแคนาดา
o holy night: เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ปร...
o horizon: n. exp.
ชั้นโ...
o le ao o le malo: ประมุขแห่งรัฐซามัว
o le ao o le malo of samoa: พระมหากษัตริย์ซามัว
o level: n. การสอบในระดับต่...
o ring: ปะเก็นแหวนตัวโอ
o'clock: adv. โดยนาฬิกา
...
o'er: 1) prep. คำย่อจาก ...
o'hare international airport: ท่าอากาศยานนานาชาติโอแฮร์...
o'o'clock: n.
นาฬิกา
o-1 bird dog: โอ-1 เบิร์ด ด็อก
o-2 skymaster: โอ-2 สกายมาสเตอร์
o-aew: โอ้เอ๋ว
o-mikuji: โอะมิกุจิ
o-net: n.
โอเน็ต
o-net exams: n. exp.
การสอ...
o-ring: n. exp.
ยางโอ...
o-tao: โอต้าว
o-town: โอทาวน์
o-zone: โอ-โซน
o2jam: โอทูแจม
o3: n. exp.
ก๊าชโ...
oab distribution: ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
oab distribution point: ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
oab generation: การสร้าง oab
oach: รถโดยสาร
ครูพิเศษ
ค...
oaep: พป.
สํานักงานพลังงานปร...
oaf: n. คนโง่
<...
oafish: adj. โง่
<...
oag: สตง.
สํานักงานตรวจเงิน...
oahu: เกาะโออะฮู
oahu island: เกาะโออะฮู
oak: 1) n. ต้นโอ๊ก
2...
oak alley plantation: สวนโอ๊คแอลีย์
oak apple: n. ปุ่มกลมและเป็นแ...
oak chestnut: ต้นโอ๊คเชสต์นัท
oak fern: n.
กูด [kūt]<...
oak flooring: การปูพื้นเรือนด้วยไม้โอ๊ค...
oak gall: ปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
ปุ่มก...
oak tread: ขั้นบันไดที่ทำด้วยไม้โอ๊ค...
oak tree: n. ต้นโอ๊ก
oak wood: ต้นโอ๊ก
ไม้โอ๊ก
oak-leaf fern: n.
กระแตไต่ไม...
oak-leaved goosefoot: ต้นกูสฟุตใบต้นโอ๊ก
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ถัดไป