เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ozone: ['əuzəun]
1. n.
ozone depletion: การสูญเสียชั้นโอโซน
ช่...
ozone disco fire: เหตุเพลิงไหม้โอโซนดิสโก
ozone hole: ช่องโหว่โอโซน
รูโอโซน<...
ozone layer: n. exp.
- ชั้...
ozone layer depletion: การสูญเสียชั้นโอโซน
กา...
ozonide: โอโซไนด์
ozonise: เปลี่ยนเป็นโอโซน
ozonium: สกุลโอโซเนียม
ozonization: การฆ่าเชื้อด้วยโอโซน
ozonize: เปลี่ยนเป็นโอโซน
ozonized oxygen: แกสโอโซนผสมกับแก๊สอ๊อกซิเ...
ozonometer: เครื่องมือสำหรับวัดตรวจสอ...
ozonosphere: บรรยากาศชั้นโอโซน
ozothamnus: สกุลโอโซแทมนัส
ozothamnus secundiflorus: ต้นแคสเคดเอเวอร์ลาสติง
ozzfest: ออซเฟสต์
ozzy osbourne: ออซซี ออสบอร์น
ก่อนหน้า 156 157 158 159 160 ถัดไป