เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
oaken: adj. ที่ทำจากไม้โอ...
oakland: เมืองโ๊อ๊คแลนด์
oakland international airport: ท่าอากาศยานนานาชาติโอกแลน...
oakleaf goosefoot: ต้นกูสฟุตใบต้นโอ๊ก
oakley: โอค์ลีย์
แอนเนีย โอคลี...
oakum: n. เชือกด้ายดิบ
oar: 1) n. ไม้พาย
...
oar lock: หลักแจว
หูกรรเชียง
oarfish: ปลาริบบอนฟิช
oarlock: n. เครื่องยึดพายที...
oarman: เจ้าของเรือข้ามฟาก
คนท...
oarsman: n. คนพายเรือ
...
oarsmanship: ศิลปะการพายเรือ
oarsmen: n. คำนามพหูพจน์ของ...
oarswoman: หญิงแจวเรือ
oas: องค์การรัฐอเมริกัน
โอเ...
oases: โอเอซีส
oasis: 1) n. บริเวณอุดมสม...
oasis 21: โอเอซิส 21
oasis of the seas: เอ็มเอส โอเอซิสออฟเดอะซีส...
oast: n. เตาเผาไม้ฮ็อพที...
oast house: โรงอบดอกฮอป
oat: n. ข้าวโอ๊ต
oat cake: ขนมเค้กทําจากข้าวโอ๊ต
oat flour: แป้งข้าวโอ๊ต
ข้าวโอ๊ตป...
oatcake: n. ขนมเค้กทำจากข้า...
oaten: ['əutn]
adj.
oates: โอเตส
ไทตัส โอเตส
จ...
oath: 1) n. คำสาบาน
...
oath of allegiance: n. exp.
คำสัต...
oath of calumny: n. exp.
คำสาบ...
oath of office of the president of the united states: คำสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน...
oath of the peach garden: คำสาบานในสวนท้อ
oatmeal: n. ข้าวโอ๊ตบดหยาบๆ...
oatmeal cloths: (สิ่งทอ) ผ้าเนื้อหยาบชนิด...
oatmeal cookie: คุกกี้ข้าวโอ๊ต
oats: n. เมล็ดพืชที่ปลูก...
oau: โอเอยู
องค์การเอกภาพแอ...
oaxaca: โอกซากา
เมืองโอแอกซาคา...
oaxaca city: วาฮากา
oaxaca de juarez: เมืองโอแอกซาคา
ob: pref. ด้าน
...
ob river: แม่น้ำออบ
ob star: ดาวโอบี
ob west: ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก (แ...
ob-: ในทาง
ก่อน
ด้าน
obach cell: (ไฟฟ้า) หม้อเก็บกระแสไฟโอ...
obadiah: หนังสือประกาศโอบาดีห์
...
obama: โอบามา
obama family: ตระกูลโอบามา
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ถัดไป