เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
objective-c: ภาษาอ็อบเจกทีฟซี
objective-j: ภาษาอ็อบเจกทีฟ-เจ
objectively: 1) adv. อย่างยุติธ...
objectiveness: n. ความเป็นรูปธรรม...
objectivism: n. การมุ่งในเรื่อง...
objectivity: n. การไม่เอาเรื่อง...
objector: n. ผู้ตั้งเป้าไปที...
objectors: คู่แข่ง
ผู้เป็นปรปักษ์...
objects: n.
พัสดุ [pha...
objects of sensual enjoyment: n.
กามคุณ [kā...
objects used in hindu worship: เครื่องใช้ในพิธีกรรมฮินดู...
objet d'art: n. ของตกแต่ง
objurgate: vt. ประณาม
...
oblanceolate: รูปใบหอกกลับ
oblasts of russia: แคว้นของประเทศรัสเซีย
oblasts of ukraine: แผนที่ประเทศยูเครน...
oblate: adj. ซึ่งเป็นทรงกล...
oblate spheroid: n. exp.
ทรงคล...
oblateness: ความรี
oblation: 1) n. การบูชาด้วยข...
obligate: vt. ผูกมัด
...
obligate anaerobe: ออบลิเกตแอนแอโรบ
obligated: adj. ซึ่งผูกมัด
obligatedly: โดยความจำเป็น
obligation: 1) n. สัญญาผูกมัด<...
obligation duty: n.
ภาร [phān]...
obligation of a contract: n. exp.
ข้อผู...
obligato: แนวบังคับ
obligatorily: ตามหลักกฎหมาย
อย่างไม่...
obligatory: adj. ที่ควรปฏิบัติ...
obligatory budget: n. exp.
งบผูก...
obligatory insight meditation: n.
วิปัสสนาธุ...
oblige: 1) vt. บังคับ
...
oblige by: phrase. v. ช่วย
oblige to: phrase. v. เป็นหนี...
oblige with: phrase. v. กรุณาให...
obliged: 1) adj. ซึ่งถูกบัง...
obligee: [ˌɔblɪ'dʒiː]
n.
obliging: adj. ที่ทำด้วยความ...
obliging person: คนใจดี
คนมีน้ําใจ
obligingly: ด้วยความเต็มใจช่วยเหลือ
obligingness: ความอ่อนโยน
obligor: ผู้สร้างเงื่อนไข
oblique: 1) adj. เฉียง
...
oblique angle: มุมเอียง
oblique axes: n. exp.
แกนเฉ...
oblique case: การกอ้อม
oblique coordinates: n. exp.
พิกัด...
oblique joint: (ช่างไม้) ข้อต่อที่บากมุม...
oblique prism: n. exp.
ปริซึ...
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป