เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
r: n. พยัญชนะภาษาอังก...
r and b: ดนตรีริทึมแอนด์บลูส์
ร...
r from scientific name: เปลี่ยนทางมาจากชื่อวิทยาศ...
r-2: อาร์-2
โรช
เม็กซิกั...
r-77: อาร์-77
r-tard: คนโง่
คนโง่บรม
บุคค...
r-truth: อาร์-ทรูธ
r136a1: ดาวอาร์136เอ1
r1se: อาร์วันเอสอี
r2-d2: อาร์ทูดีทู
r3hab: รีฮาบ
ra: เลขอะตอม 88
รา
อาร์...
ra's al ghul: ราส์ อัล กูล
ra-ngae: n. prop.
- ระ...
ra-ngae district: n. prop.
- ระ...
raajmahal: ราชวัง
raan jay fai: TM
ร้านเจ๊ไฝ ...
rab yai foot procession: n. exp.
ขบวนร...
rabam chiangsaen: ระบำเชียงแสน
rabat: n. เมืองหลวงของประ...
rabato: คอปกรีบาโต
rabbet: 1) n. รอยบาก (ตามข...
rabbet plane: n. exp.
กบบัว...
rabbi: 1) n. พระในศาสนายิ...
rabbi moses ben maimon: รับบี โมเสส เบน ไมย์มอน
rabbinic: adj. เกี่ยวกับกฎหม...
rabbinical: adj. เกี่ยวกับกฎหม...
rabbit: 1) n. กระต่าย
...
rabbit bandicoot: แบนดิคูตหูกระต่าย
rabbit breeds: กระต่าย
rabbit burrow: โพรงกระต่าย
rabbit ears: หูกระต่าย
rabbit face: หน้ากระต่าย กระต่าย
rabbit fever: ไข้กระต่าย
rabbit food: sl. ผักสลัด
...
rabbit hole: โพรงกระต่าย
rabbit hutch: กรงกระต่าย
rabbit meat: เนื้อกระต่าย
rabbit on: phrase. v. พูดไร้ส...
rabbit punch: การชกท้ายทอย
rabbit rabbit rabbit: กระต่าย กระต่าย
rabbit-eared bandicoot: แบนดิคูตหูกระต่าย
rabbit-sized: ที่มีขนาดเท่ากระต่าย
ท...
rabbit-weed: ต้นแรบบิตวีด
rabbiteye blueberries: บลูเบอร์รี่
rabbitfish: ปลาสลิดหิน
ปลาแรบบิทฟิ...
rabbits: กระต่าย
rabbits and hares: วงศ์กระต่าย
rabbitweed: ต้นแรบบิตวีด
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ถัดไป