เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
t: n. พยัญชนะภาษาอังก...
t and o map: แผนที่รูปทีและโอ
t bolt: สลักรูปคล้ายตัวที
t cell: ทีเซลล์
t helper cell: เซลล์ทีเฮลเปอร์
t hinge: (ก่อสร้าง) สายยู ประตูรูป...
t joint: ข้อต่อรูปตัว T
t lymphocyte: ทีเซลล์
t plate: (ก่อสร้าง
เครื่องเรือน...
t shirt: เสื้อยืด
ทีเชิร์ต
t slot: ร่องรูปอักษร T เป็นร่องที...
t slot cutter: (เครื่องมือ) เครื่องเจาะแ...
t tauri: ที วัว
t tauri star: ดาวฤกษ์ชนิด ที วัว
t wrench: ประแจร่องจับหัวสลักชนิดเห...
t'way air: สายการบินทีเวย์
t-10: ที-10
t-10 tank: รถถังที-10
t-18 tank: รถถังที-18
t-2 buckeye: ที-2 บัคอาย
t-2 toxin: ที-2 ทอกซิน
ฟูซาริโอทอ...
t-26: ที-26
t-28: ที-28
t-28 trojan: ที-28 โทรจาน
t-33 shooting star: ที-33 ชู้ทติ้ง สตาร์
t-34: ที-34
t-34 mentor: ที-34 เมนเตอร์
t-35: ที-35
t-37a tank: ที-37
t-38 talon: ที-38 ทาลอน
t-44: ที-44
t-55: ที-54/55
t-62: ที-62
t-64: ที-64
t-70: ที-70
t-705: n. exp.
- ฟาว...
t-72: ที-72
t-80: ที-80
t-84: ที-84
t-90: ที-90
t-account: n. exp.
- บัญ...
t-ara: ที-อารา
t-ara discography: รายชื่อผลงานของที-อารา
t-ara n4: ที-อาราเอ็นโฟร์
t-ara songs: เพลงของที-อารา
t-ara videography: รายชื่อผลงานวิดีโอของที-อ...
t-beam: คานตัวที
t-bill: ตั๋วเงินคลัง
t-bills: n.
ตั๋วเงินคล...
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ถัดไป