เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
v: n. พยัญชนะภาษาอังก...
v air: วี แอร์
v belt: สายพานลักษณะตัว V เป็นสาย...
v bottom: ท้องเรือรูปอักษร V
v cephei: วี ซีฟิอัส
v engine: เครื่องยนต์ v
v i p: ผู้ใช้:v i p
v live: วีไลฟ์
v neck: คอวี
v sign: n. สัญลักษณ์มือแสด...
v-1: ขีปนาวุูธ
v-1 flying bomb: ระเบิดบิน วี-1
v-2 rocket: จรวดวี-2
v-8 juice: น้ำผักเพื่อสุขภาพวี8
v-cube 6: วี-คิวบ์ 6
v-cube 7: วี-คิวบ์ 7
v-cut: การตัดเป็นรูปตัววี (งานระ...
v-day: วันแห่งชัยชนะสงคราม
v-e day: 1) n. วันประกาศชัย...
v-eight cylinders engine: เครื่องยนต์ชนิด 8 สูบซึ่ง...
v-j day: n. วันที่ญี่ปุ่นยอ...
v-league: วี-ลีก
v-notch weir: ฝายสามเหลี่ยม : ดู weir
v-shaped: n. รูปคล้ายตัววี
v-shaped collar: n.
คอวี
v-shaped projection: n.
แฉก [chaēk...
v-type asteroid: ดาวเคราะห์น้อยประเภท v
v382 carinae: วี 382 กระดูกงูเรือ
v509 cassiopeiae: วี 509 แคสซิโอเปีย
v830 tauri b: วี830 วัว บี
v838 monocerotis: วี 838 ยูนิคอร์น
va: adj. เกี่ยวกับมูลค...
vaal river: แม่น้ำวาล
vaasa: วาซา
vac: 1) sl. เครื่องดูดฝ...
vacancy: 1) n. ตำแหน่งว่าง<...
vacant: 1) adj. (สิ่ง) ที่...
vacant and overgrown: adj.
รกร้าง [...
vacant land: n. exp.
ที่ดิ...
vacant lot: เขตก่อสร้าง
พื้นที่ก่อ...
vacant room: n. exp.
ห้องว...
vacantly: adv. อย่างว่าง
...
vacantness: n. ความว่าง
vacate: 1) vt. ปล่อยให้ว่า...
vacation: 1) n. ช่วงปิดภาคเร...
vacation home: บ้านพัก
vacation spot: เขตรีสอร์ท
เขตบ้านพักต...
vacationeer: ผู้ลาพักผ่อน
vacationer: 1) n. ผู้ลาพักผ่อน...
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ถัดไป