เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
zygomaticus major muscle: กล้ามเนื้อไซโกมาติคัส เมเ...
zygomaticus minor muscle: กล้ามเนื้อไซโกมาติคัส ไมเ...
zygomycetes: ชั้นไซโกไมซีเตส
zygomycota: ดิวิชันไซโกไมโคตา
zygomycotina: ดิวิชันไซโกไมโคตา
zygophyllaceae: วงศ์โคกกระสุน
วงศ์แก้ว...
zygophyllales: อันดับโคกกระสุน
zygophyllum fabago: ต้นบีนเคเปอร์
zygoptera: อันดับย่อยไซกอปทีรา
zygosis: การรวมกันของเซลล์เพศสองเซ...
zygosity: ไซโกซิตี
zygospore: ไซโกสปอร์
zygote: n. เซลล์ที่เกิดจาก...
zygotene: ไซโกทีน
zygotes: ไซโกต
โอโอซีสท์
zygotic: adj. เกี่ยวกับ zyg...
zyklon b: ซือโคลน เบ
zyloprim: ยาอัลโลพูรินอล
ยาไซโลพ...
zym: เกิดการหมักฟู
zymase: เอนไซม์ไซเมส
ไซเมส
zymogen: โปรเอนไซม์
zymolysis: การหมัก
zymosan: โพลีแซคคาไรด์
ไซโมแซน<...
zymosis: การหมัก
ไซโมซิส
การ...
zymotic: มีผลต่อผู้อื่น
ดูinfec...
zymurgy: n. การหมักสุรา
...
zyphe language: ภาษาไซเฟ
zyuden sentai kyoryuger: ขบวนการผู้กล้าไดโนเสาร์ เ...
zyuranger: จูเรนเจอร์
zyx: ซิกซ์
zyxomma petiolatum: n. exp.
แมลงป...
zyxst: ที่ 6
zz gundam: ดับเบิ้ลเซต้ากันดั้ม
zzz: หลับปุ๋ย
zzzzzzzzz: X
- ฟี่ [fī]<...
ก่อนหน้า 17 18 19 20 21 ถัดไป