เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
zdzieszowice: ซแจชอวิตแซ
ze-brano: (ไม้) ไม้ตระกูล distemona...
zea: สกุลซี
zea mays: อินเดียนคอร์น
ข้าวโพด<...
zea mexicana: ข้าวโพดทีโอซินเท
zeal: n. ความกระตือรือร้...
zeal for something: ความชอบ
ความชื่นชอบ
zeal for sth: n.
ความชื่นชอ...
zealand:
n.
zealander: ชาวซีแลนด์
zealandia: ทวีปซีแลนเดีย
zealot: n. ผู้กระตือรือร้น...
zealot enthusiast: ผู้เลื่อมใส
สาวก
ผู...
zealotic: หัวรุนแรง
เป็นโรคกลัวน...
zealotry: ความกระตือรือร้นเกินไป
zealous: ['zɛləs]
adj.
zealously: ['zeləslɪ]
adv.
zealousness: ความอุตสาหะ
ความมุมานะ...
zeami motokiyo: โมโตกิโยะ เซอามิ
zearalenol: ราลโกร
เซอรานอล
เซี...
zearalenone: เซียราลีโนน
เอฟ-2-ทอกซ...
zeatin: ซีเอติน
zeaxanthin: ลูทีน
เซียแซนทิน
ไว...
zebec: n. เรือเล็กมีเสากร...
zebibit: เซบิบิต
zebibyte: เซตตะไบต์
zebra: n. ม้าลาย
zebra acara: ปลาหมอแคระอะโดเกตา
zebra blue: n. exp.
ผีเสื...
zebra crossing: n. ทางม้าลาย
zebra dove: n. exp.
- นกเ...
zebra finch: นกซีบราฟินช์
zebra orchid: ซีบร้าออร์คิด
zebra plant: n. exp.
คล้าม...
zebra pleco: ปลาซักเกอร์ม้าลาย
zebra shark: ปลาฉลามเสือดาว
zebra squirrel: กระถิก
กระถึก
กระเล...
zebra-cross walk: ทางม้าลายสำหรับคนเดินข้าม...
zebra-tailed lizard: กิ้งก่าหางม้าลาย
zebrafish: n.
ปลาม้าลาย ...
zebras: ม้าลาย
zebrass: ลูกม้าลาย
ลูกลา
zebrawood: ไม้ลายชนิดหนึ่งมีทางแถบอิ...
zebrawood family: วงศ์ถอบแถบ
zebrawood tree: ต้นม้าลาย
ต้นซีบราวู้ด...
zebu: n. วัวของเอเชียพัน...
zebu cattle: โคในอินเดีย
zebulon: เผ่าเศบูลุน
zebulun: เผ่าเศบูลุน
zecharia sitchin: เซชาเรีย ซิตชิน
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป