เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equation แปลว่า

equation คือ
ประโยค
 • 000 ตำแหน่ง ในขณะที่กำลังแก้ สมการเชิงอนุพันธ์ในใจ
  To 1,000 decimal places, while solving differential equations in his head.
 • สมการความเคลื่อนไหวที่คุณจะหาได้ในหนังสือของผม
  The equations of motion, Which you will find in my book
 • ที่มีความคิดและข้อสังเกต และมันก็เป็นประเด็นร้อน
  BEGAN TO INVESTIGATE THE IDEA OF DARK MATTER, USING NOT TELESCOPES BUT EQUATIONS.
 • สำหรับเขาแล้ว มีแค่ตัวแปรกับสมการเท่านั้นแหละ
  To him, they are variables in an equation.
 • ใส่อนุพันธ์เข้าไปซะ และเขาก็แก้สมการได้สำเร็จ
  He takes the derivative, and he solves the equation.
 • ช่วยให้ด้านข้างของสมการที่จะ เป็นศูนย์เท่ากับ
  Allowing that side of the equation to equal zero.
 • นั่นคือจำนงค์ของเขา เพื่อทำให้สมการสมดุลย์นั่นเอง
  That's his purpose. To balance the equation.
 • ไม่มีห้องเพียงพอเพื่อที่จะอยู่อย่างสะดวกสบาย
  Not much room in that equation for being soft.
 • และหลังจากนั้น ความยาวตรงนี้ ในสมการ X มากกว่า 35
  And after that, the distance over here at the equation x over 35.
 • เพราะงั้นคุณก็เลยอยากให้ผม เลิกยุ่งกับพวกคุณ
  So you want me to take choice out of the equation.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5