เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equation แปลว่า

equation คือ
ประโยค
 • จัดเรียงสัญลักษณ์ที่เท่ากันของสมการในอาร์เรย์
  Align equal signs of equations in array
 • กระบวนการสร้างสมรรถภาพของปฏิกิริยาออกซิเจนคือ:
  Oxygen generating process main reaction equation is:
 • สมการพวกนี้ถูกส่งมาหาฉัน จากทนายของเลนนี่ จาโนวิทซ์
  These equations were forwarded to me by Lenny Janowiczs' lawyer.
 • มันต้องมีสมการอะไรสักอย่างที่จะทำแบบนั้นได้
  There must be some sort of mathematical equation to do this.
 • การขยายและการแยกตัวประกอบของพหุนาม / สมการกำลังสอง
  Expansion & factorization of a polynomial / Quadratic equations
 • มันคือสมการสำหรับความหดหู่ที่ 1- อีกมิติหนึ่งของคลื่น
  It's an equation for a damped 1-dimensional wave.
 • เราแค่ต้องการเวลา เพื่อคัดลอกรายชื่อผู้สมรู้ร่วมคิด
  We just need time to extract our complicity from the equation.
 • จุดประสงค์คือตองใช้สมการ และใช้การคำนวณอย่างรวดเร็ว
  The point is to use equations... that enable rapid calculation.
 • ไม่มีใครทำ เครื่องตรวจจับลายมือแก้สมการเชิงอนุพันธ์
  No one is doing handwriting-recognition differential equation solving.
 • ลองหาอย่างอื่นซิ น่าจะเป็นสูตรหรือสมการอะไรบางอย่าง
  Look for something that could be a formula, equations.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5