เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equation แปลว่า

equation คือ
ประโยค
 • คลิกที่คนต่างด้าวที่มีคำตอบที่ถูกต้องสมการ
  Click on the alien with the correct answer to the equation.
 • มันอาจจะน้อยของการทะเลาะจะปล่อยให้ประกันออกจากสมการ.
  It’s probably less of a hassle to leave insurance out of the equation.
 • ดูนะ ในคณิตศาสตร์ระดับสูง มีสมการ บางชุดที่
  You see, in higher order mathematics, there are certain sets of equations that
 • เราจะช่วยขจัดความกังวล และการเรื่องน่าปวดหัวออกากคุณ
  We'll take the worry and headache out of the equation.
 • แต่เมื่อฉันคบกับใคร เซ็กซ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสมดุล
  But when i date someone, sex is usually part of the equation,
 • แปลงรูปภาพให้เป็นสมการ: แปลงภาพให้เป็นสมการ
  Convert Images to Equations: Convert images to equations
 • แปลงรูปภาพให้เป็นสมการ: แปลงภาพให้เป็นสมการ
  Convert Images to Equations: Convert images to equations
 • สมการหลายบรรทัดพร้อมอักขระบางตัวที่ครอบคลุมทุกบรรทัด
  Multiline equation with some characters that span all lines
 • ถ้าผมยิงคลื่นเข้าไำปที่สมการ ในพิมพ์เขียว
  If I plug the wave into the blueprint equation,
 • ถ้ามีการค้นพบสมการที่ว่า ผมน่าจะเคยได้ยิน
  I think that if that equation had been discovered I'd have heard about it.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5