เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

karma แปลว่า

karma คือ
ประโยค
 • แล้วจะต้องเป็นทุกข์\ โต๊ะ7 นั่นคือกรรมของเธอ
  And you'll be miserable. Table seven. That's your karma.
 • เรื่องถัดไป ทุ่งกรรม _ ยุคใหม่ยุคมืด (วิดีโอแบบบูรณาการ)
  Tags: news channelsNews of satellite TVnews TV channelstransponder news Next story Karma Fields _ New Age Dark Age (Integrated Video)
 • คุณเชื่อในกรรมมั้ย / กรรมเหรอ ล้อเล่นน่าแอช
  Do you believe in karma? - Karma? Ash, you kidding me?
 • คุณเชื่อในกรรมมั้ย / กรรมเหรอ ล้อเล่นน่าแอช
  Do you believe in karma? - Karma? Ash, you kidding me?
 • ไม่มีความผิดไม่มีความกลัวเพียงรัก: เหนือกว่าบาปและกรรม
  No Guilt, No Fear-Only Love: Beyond Sin and Karma
 • กฎของเหตุและผล เพราะมีเหตุ จึงเกิดการส่งผล
  Law of Cause and Effect - This law is known as Karma. Nothing ever happens to us unless we deserve it.
 • ทุ่งกรรม _ ยุคใหม่ยุคมืด (วิดีโอแบบบูรณาการ)
  Karma Fields _ New Age Dark Age (Integrated Video)
 • แบบว่า เราเพิ่งได้ชีวิตเรากลับมา แล้วกรรมบ้าๆนี่คืออะไร
  Is that it? We just got our lives back so what kind of fucked-up karma is that ?
 • อำนาจ . เงิน . กรรม . การนับถือเซทัน . โต๊ะเครื่องแป้ง . อารยธรรม
  Power . Money . Karma . Satanism . Суета . Civilization
 • อำนาจ . เงิน . กรรม . การนับถือเซทัน . โต๊ะเครื่องแป้ง . อารยธรรม
  Power . Money . Karma . Satanism . Суета . Civilization
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5