เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

karma แปลว่า

karma คือ
ประโยค
 • งั้นไปเต้นกันให้มันส์เหวี่ยวเลยดีกว่า
  So given our dangerous dance karma
 • ตอนนี้ผมต้องการโชคทั้งหมดเท่าที่หาได้
  I need all the karma I can get right now.
 • มีกรรม (โชคชะตา) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในขอบเขตที่กำหนด
  There is karma (fate), which can be changed within certain limits.
 • เจ้าจะเปลี่ยนกรรมของเจ้า เหมือนเจ้าเปลี่ยนม้าน่ะ ไม่ได้หรอก
  You can't change your karma... like you change your horse.
 • เราได้เรียนรู้ที่จะอธิบายกระบวนการของบทบาทวิญญาณในฐานะกรรม
  We have learnt to explain this process of soul roles as karma,
 • และฉันไม่เห็นจะมีปัญหา ตรงไหนเลยที่จะทำบาป กันบ้างเล็กๆน้อยๆ
  And I don't see the problem with doling out a little karma.
 • ในการ์ตูนที่จอดรถเกี่ยวกับความไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของกรรม
  In the parking cartoon about the inevitability of karma
 • โพสต์ใน อำนาจ . เงิน . กรรม . การนับถือเซทัน . โต๊ะเครื่องแป้ง . อารยธรรม
  Posted in Power . Money . Karma . Satanism . Суета . Civilization
 • โพสต์ใน อำนาจ . เงิน . กรรม . การนับถือเซทัน . โต๊ะเครื่องแป้ง . อารยธรรม
  Posted in Power . Money . Karma . Satanism . Суета . Civilization
 • ดวงตาบอกอะไรเกี่ยวกับเวรกรรมของคุณ?
  What do your EYES reveal about your Karma?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5