เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qt แปลว่า

qt คือ
ประโยค
 • การยืดระยะเวลา QT (ที่ได้มาหรือมีมา แต่กำเนิด);
  Prolongation of the QT interval (acquired or congenital);
 • GB9074.4, GB9074.8, GB9074.13 สกรูชนิดต่าง ๆ ฯลฯ พร้อมใช้งานจาก QT
  GB9074.4,GB9074.8,GB9074.13 etc various types of combination screws are available from QT.
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นที่เกี่ยวกับการยืดช่วง QT;
  Ventricular arrhythmias associated with prolongation of the QT interval;
 • กระพือหรือกระพือของโพรงเพิ่มขึ้นในช่วง QT;
  Flicker or flutter of the ventricles, an increase in the QT interval;
 • นี่คือสกรูหัวกระทะเครื่อง QT M3x8 มม. มาตรฐานคือ Gb818-85 สกรูหัวกระทะ
  This is QT M3x8 mm pan head machine screws. Standard is Gb818-85 pan head screw.
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด: การยืด QT ช่วงภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง;
  Cardiovascular system: prolongation of the QT interval, chronic heart failure;
 • 2 การทดสอบ QT ยินดีต้อนรับและเป็นมืออาชีพ
  2 QT test is welcome and professional.
 • มีการยืดอายุของช่วง QT ที่มีมา แต่กำเนิด
  Have congenital prolongation of the QT interval
 • เจอช่วงQT ในคลื่นหัวใจที่ยาวเกินไปด้วย
  Next. Found a long qt interval.
 • การทดสอบ QT ยินดีต้อนรับและเป็นมืออาชีพ
  QT test is welcome and professional.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5