เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qt แปลว่า

qt คือ
ประโยค
 • เวลาการส่งมอบ โดยทั่วไป 7-15 วันตาม q'ty
  Delivery time Generally 7-15 days, as per the q'ty.
 • มีคนจ้างนักบิน ให้เดินทางกลางดึก
  Middle of the night, somebody hired this guy on the QT.
 • กวดวิชาเกี่ยวกับ QT ผู้สร้างสามารถ?
  a tutorial about qt creator can?
 • ขนาดอื่น ๆ จาก M2 tp M6 มีให้บริการจาก QT
  Other sizes from M2 tp M6 are also available from QT.
 • (2) ในเขตบนจาก qt รวมถึงและรวมถึง qs ± 2%;
  (2) in the upper zone from qt inclusive up to and including qs is ±2%;
 • (2) ในเขตบนจาก qt รวมถึงและรวมถึง qs ± 2%;
  (2) in the upper zone from qt inclusive up to and including qs is ±2%;
 • 2 การทดสอบ QT ยินดีและเป็นมืออาชีพ
  2 QT test is welcome and professional.
 • (2) ในเขตบนจาก qt รวมถึงและรวมถึง qs ± 2%
  (2) in the upper zone from qt inclusive up to and including qs is ±2%
 • (2) ในเขตบนจาก qt รวมถึงและรวมถึง qs ± 2%
  (2) in the upper zone from qt inclusive up to and including qs is ±2%
 • นี่คือสกรูหัวกระทะเครื่อง QT M3x8 มม.
  This is QT M3x8 mm pan head machine screws.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5