เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

17 august 2019 kabul bombing แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เหตุระเบิดในคาบูล 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • 17     ๑๗ สิบเจ็ด
 • august     1) n. เดือนสิงหาคม 2) n. สิงหาคม
 • 2019     พ.ศ. 2562
 • kabul     1) n. คาบูล ที่เกี่ยวข้อง: เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน 2) n.
 • bombing     n. การทิ้งระเบิด
 • kabul ambulance bombing    เหตุวางระเบิดรถพยาบาลคาบูล พ.ศ. 2561
 • may 2017 kabul bombing    เหตุโจมตีในคาบูล เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • august 17    17 สิงหาคม
 • selected anniversaries|august 17    วันนี้ในอดีต|17 สิงหาคม
 • current events|august 2019    สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • 17 august 2010 baghdad bombings    เหตุระเบิดในแบกแดด 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 • current events|2007 august 17    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2550 สิงหาคม 17
 • current events|2008 august 17    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2551 สิงหาคม 17
 • current events|2009 august 17    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2552 สิงหาคม 17
 • current events|2010 august 17    เหตุการณ์ปัจจุบัน|2553 สิงหาคม 17