เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

2020 kabul university attack แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เหตุโจมตีในมหาวิทยาลัยคาบูล พ.ศ. 2563
 • 2020     พ.ศ. 2563
 • kabul     1) n. คาบูล ที่เกี่ยวข้อง: เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน 2) n.
 • university     n. มหาวิทยาลัย
 • attack     1) n. การโจมตี ชื่อพ้อง: assault, charge, strike 2) vi. บุก
 • garissa university college attack    เหตุโจมตีมหาวิทยาลัยการิสซา
 • 2020 aden airport attack    เหตุโจมตีในเอเดน พ.ศ. 2563
 • 2020 vienna attack    เหตุโจมตีในเวียนนา พ.ศ. 2563
 • kabul river    แม่น้ำคาบูล แม่น้ําคาบูล
 • the bookseller of kabul    ถนนหนังสือสายคาบูล
 • kabul ambulance bombing    เหตุวางระเบิดรถพยาบาลคาบูล พ.ศ. 2561
 • may 2017 kabul bombing    เหตุโจมตีในคาบูล เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • 17 august 2019 kabul bombing    เหตุระเบิดในคาบูล 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • acute attack    อาการเฉียบพลัน
 • air attack    การโจมตีทางอากาศ
 • angle of attack    มุมปะทะ