เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

a farewell to arms แปล

การออกเสียง:
"a farewell to arms" การใช้
คำแปลมือถือ
 • รักระหว่างรบ
 • farewell     1) int. ลาก่อน ที่เกี่ยวข้อง: คำอำลา ชื่อพ้อง: goodbye, so long,
 • arms     n. อาวุธ ชื่อพ้อง: weapons, armament
 • in farewell to    X ไว้อาลัย [wai ā lai]
 • bid farewell    1. v. - ร่ำลา [ram lā] - ลา [lā] 2. v. exp. กล่าวลา [klāo lā]
 • bid farewell (to)    v. อำลา [am lā]
 • farewell address    n. exp. คำอำลา [kham am lā]
 • farewell banquet    งานเลี้ยงส่ง งานเลี้ยงอําลา
 • farewell party    n. exp. - งานเลี้ยงส่ง [ngān līeng song] - งานเลี้ยงอำลา [ngān līeng am lā]
 • farewell speech    n. exp. สุนทรพจน์อำลา [am lā]
 • say farewell    อำลา กล่าวอำลา บ๊ายบาย
 • in the arms    อ้อมแขน
 • in these arms    อินดีสอาร์มส
 • with arms    ด้วยมีดด้วยไม้
 • do sth in the nature of a farewell    v. ไว้อาลัย [wai ā lai]
 • farewell my concubine (film)    หลายแผ่นดิน แม้สิ้นใจ ก็ไม่ลืม
ประโยค
 • อำลา แขน : วิธีการป้องกัน ประเทศ ได้โดยไม่ต้อง เงินได้หรือไม่
  A Farewell to Arms : how to protect the country without money?