เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

abortion pill แปล

การออกเสียง:
"abortion pill" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ยาเม็ดทำแท้ง
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • pill     1) n. ยาเม็ด ที่เกี่ยวข้อง: เม็ดยา ชื่อพ้อง: capsule, pellet 2)
 • be on the pill    v. exp. กินยาคุม [kin yā khum]
 • on the pill    sl. คุมกำเนิด
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • incomplete abortion    การแท้งค้าง
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • medical abortion    การทำแท้งด้วยยา
 • partial abortion    การแท้งค้าง
 • spontaneous abortion    การแท้งเอง
 • therapeutic abortion    การทำแท้งเพื่อรักษา
ประโยค
 • ฉันสามารถทานได้ตามปกติหลังจากใช้ยาทำแท้งใช่ไหม?
  Can I eat normally after taking the abortion pill?
 • คุณจะมีอาการอะไรบ้างหลังจากใช้ยายุติการตั้งครรภ์?
  What Might You Feel After Using The Abortion Pill?
 • I คุณจะมีอาการอะไรบ้างหลังจากใช้ยายุติการตั้งครรภ์?
  I. What might you feel after using the abortion pills?
 • ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินในสูตรต่างๆที่ใช้กันปัจจุบัน
  using abortion pills in the USA
 • ฉันสามารถใช้ยาทำแท้งได้หรือไม่หากฉันมีเชื้อเอชไอวี?
  Can I use abortion pills if I have HIV?
 • จะมีใครทราบว่าฉันเคยทำแท้งโดยการใช้ยาทำแท้งหรือไม่?
  Will anybody know that I had an abortion using the abortion pill?
 • ฉันสามารถใช้ยาทำแท้งได้หรือไม่หากฉันเป็นโรคโลหิตจาง?
  Can I take the abortion pill if I have anemia?
 • ฉันควรทำอย่างไรหากฉันยังคงตั้งครรภ์หลังจากใช้ยาทำแท้ง?
  What should I do if I am still pregnant after taking the abortion pill?
 • การใช้ยาทำแท้งจะทำให้ฉันตั้งครรภ์ยากขึ้นในอนาคตหรือไม่?
  Will taking the abortion pill make it harder for me to get pregnant in the future?
 • ยาทำแท้งมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือไม่หากฉันเคยใช้มันมาก่อน?
  Is the abortion pill less effective if I’ve used it before?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • an abortion-inducing drug (trade name RU_486) developed in France; when taken during the first five weeks of pregnancy it blocks the action of progesterone so that the uterus sloughs off the embryo
  ชื่อพ้อง: mifepristone, RU 486,