เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accusal แปล

การออกเสียง
"accusal" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การประณาม
  การหาเหตุ
  การกล่าวหา
  การให้ร้าย
 • accusable    ซึ่งถูกใส่ความได้ ซึ่งถูกกล่าวหาได้
 • accursed place    n. exp. ที่เฮี้ยน [thī hīen]
 • accusation    1) n. การกล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: การประณาม, การหาเหตุ ชื่อพ้อง: indictment, accusal, arraignment 2) n. ข้อกล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: ข้อหา, คำกล่าวหา ชื่อพ้อง: charge, indictment, allegation
 • accursed    [ə'kɜːsɪd] adj. - เสนียด [sa nīet] - อาถรรพ์ [ā than] - อาถรรพณ์ [ā than] - (oral) เฮี้ยน [hīen]
 • accusative    [ə'kjuːzətɪv] n. กรรมการก [kam ma kā rok]
 • accurse    สาปแช่ง ประณาม
 • accusative case    กรรมการก
 • accured liability    n. exp. หนี้สินค้างจ่าย [nī sin khāng jāi]
 • accusative case (in thai grammar)    n. กรรมการก [kam ma kā rok]
ประโยค
 • เดี๋ยว แรนดอลล์ กล่าวหาแบบนี้มันร้ายแรงนะ
  Hang on, Randall, that's a serious accusal.
ความหมาย
  คำนาม
 • a formal charge of wrongdoing brought against a person; the act of imputing blame or guilt
  ชื่อพ้อง: accusation,