เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accuse wrongfully แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit]
  - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accuse     1) vt. กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวโทษ, ปรักปรำ ชื่อพ้อง: blame,
 • wrongfully     adv. อย่างผิดกฎหมาย ชื่อพ้อง: wrongly, unscrupulously
 • accuse of    phrase. v. กล่าวหาว่า ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวหา
 • accuse wrongly    1. v. พาโล [phā lō] 2. v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • take one' s place wrongfully    v. สวมรอย [suam røi]
 • take one’s place wrongfully    หลอก สวมรอย หลอกลวง
 • take small amounts of money wrongfully    v. กินเล็กกินน้อย [kin lek kin nøi]
 • accusatory    ซึ่งฟ้องร้อง ซึ่งกล่าวหา
 • accused    1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted, blamed 2) n. ผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้อง: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
 • accusatorial    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง ที่ถูกฟ้อง เกี่ยวกับผู้กล่าวหา
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • accusative case (in thai grammar)    n. กรรมการก [kam ma kā rok]
 • accuser    n. ผู้กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: prosecutor, plaintiff, objector