เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accuse wrongly แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • 1. v.
  พาโล [phā lō]
  2. v. exp.
  - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit]
  - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accuse     1) vt. กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวโทษ, ปรักปรำ ชื่อพ้อง: blame,
 • wrongly     adv. อย่างผิดพลาด ชื่อพ้อง: unfairly, wrongfully, badly,
 • accuse of    phrase. v. กล่าวหาว่า ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวหา
 • accuse wrongfully    v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • be wrongly accused    v. exp. ถูกใส่ความ [thūk sai khwām]
 • testify wrongly    ให้การเท็จ
 • use wrongly    v. exp. ใช้ในทางที่ผิด [chai nai thāng thī phit]
 • accused    1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted, blamed 2) n. ผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้อง: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • accusatory    ซึ่งฟ้องร้อง ซึ่งกล่าวหา
 • accuser    n. ผู้กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: prosecutor, plaintiff, objector
 • accusatorial    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง ที่ถูกฟ้อง เกี่ยวกับผู้กล่าวหา
 • accusing    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง