เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accuser แปล

สัทอักษรสากล: [ ə'kju:zə ]  การออกเสียง
"accuser" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ผู้กล่าวหา
  ที่เกี่ยวข้อง: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: prosecutor, plaintiff, objector
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • accused    1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted, blamed 2) n. ผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้อง: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
 • accusing    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง
 • accuse wrongly    1. v. พาโล [phā lō] 2. v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accusingly    อย่างตำหนิ
 • accuse wrongfully    v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accusive    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง
 • accuse of    phrase. v. กล่าวหาว่า ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวหา
 • accustion    ข้อกล่าวหา
ประโยค
 • สืบพยานจำเลยปากที่สาม พ.ต.ท.โอฬาร สุขเกษม ผู้กล่าวหา
  Third Witness Examining: Pol Lt Col Olan Suksamran, the accuser
 • ครับ ผมเชื่อว่าผมมีสิทธิ์แก้ต่างกับผู้กล่าวหาโดยตรง
  Yes. I believe I have the right to face my accuser directly?
 • เป็นข้าจะไม่ขึ้นเสียง ผู้กล่าวโทษ
  I would lower my voice, Accuser.
 • ฉันแค่อยากพบหน้าคนที่กล่าวหาฉัน
  I have a right to face my accuser.
 • ฉันเกลียดที่จะเป็นโจทย์ที่นี่,
  I hate to be the accuser here,
 • ผู้กล่าวหา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายอารีย์ จิวรรักษ์
  Accuser: Ministry of Information and Communication Technology by Mr. Aree Jiworarak
 • ผมสู้กับโจทก์\\\ ไม่ได้ เพราะมันเป็นเครื่องจักร\ ที่มีความคิด กล้องจราจรนั่นเอง
  I'm unable to confront my accuser, a non-human entity, to wit, a camera.
 • นางปาริชาต พลพละ ผู้กล่าวหา เป็นพนักงานระดับบริหาร บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก็สจำกัด (มหาชน)
  Accuser: Parichat Polpala, an executive employee of Thai Industrial Gas Public Company Limited.
 • ถาม : คนต่างด้าวมีคดีอยู่ที่ศาลไม่ว่าเป็นโจทก์หรือจำเลย ถ้าวีซ่าหมดสามารถขออยู่ต่อได้หรือไม่ อย่างไร ?
  Question : Is it possible for the alien having litigation or court proceedings (Being as accuser, injured person, accused, plaintiff, defendant or witness) to apply for extention of temporary stay in Thailand?
 • 4:5 ไม่ได้เพื่อที่จะเป็นโจทก์ของพลเมือง, แต่ในมุมมองของการพิจารณาของตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีร่วมกันของทั้งฝูง.
  4:5 not so as to be an accuser of a citizen, but in view of his own consideration for the common good of the entire multitude.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำนาม
 • someone who imputes guilt or blame