เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accustom แปล

สัทอักษรสากล: [ ə'kʌstəm ]  การออกเสียง
"accustom" การใช้
คำแปลมือถือ
 • vt. ทำให้คุ้นเคย
  ที่เกี่ยวข้อง: ทำใหเคยชิน ชื่อพ้อง: habituate
 • accustom to    ชินปาก เคยชินกับ ชินกับ เคยปาก ติดปาก ทําให้เคยชินกับ ทําให้ชินกับ ทําให้คุ้นชินกับ คุ้นเคยกับ ทําให้ติดนิสัย
 • accustom oneself    ปรับตัว
 • accustion    ข้อกล่าวหา
 • accusive    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง
 • accusingly    อย่างตำหนิ
 • accusing    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง
 • accustomed    adj. คุ้นเคย ที่เกี่ยวข้อง: เคยชิน, เป็นประจำ ชื่อพ้อง: habitual, usual, customary
 • accuser    n. ผู้กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: prosecutor, plaintiff, objector
 • accustomed person    กากี่นั๊ง คนกันเอง
ประโยค
 • ช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนจากการคลาน มาเป็นยืนสองขา
  The moment we become accustom to crawling, we stand on 2 legs.
 • วิธีนำสุนัขเข้าห้องน้ำบนถนน: คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
  How to accustom a dog to a toilet on the street: useful recommendations
 • เพื่อให้คุ้นเคยกับชื่อค่อยๆ
  To accustom to the name gradually
 • มีกฎบางอย่างซึ่งจะเป็นไปได้ที่คุณจะคุ้นเคยกับสุนัขโตเร็วที่จะไปเข้าห้องน้ำที่ถนน:
  There are certain rules, following which it will be possible to quickly accustom an adult dog to go to the toilet on the street:
 • ดังนั้นทำไมควรอาหารแมวในตอนกลางคืนใช้มันกินวันละสองครั้งหรือสาม ชามล้างที่ทำการล้าง)
  So why should a cat forage at night, accustom it to eat twice a day or three. Ate - washed bowl)
 • ฟัง ขอแนะนำให้ฟังวันละหลายครั้งกับเวอร์ชั่นที่มีคำบรรยายดั้งเดิมและเพลงเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้คุ้นเคยกับการออกเสียง
  Hear. It is recommended to listen several times a day to the original subtitled version and music in English to accustom the ear to the pronunciation.
 • เจ้าของที่กำลังจะปล่อยสัตว์ออกจากกรงควรให้เขาคุ้นเคยกับห้องส้วมของแมวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเช็ดบ่อและกวาดอุจจาระออกไป
  The owner, who is going to release the animal from the cage, should accustom him to the cat's toilet, so as not to have to wipe the puddles and sweep away the feces.
 • แรงจูงใจที่ดีคือการซื้อสัตว์เลี้ยง นอกจากความสุขที่ลูกสุนัขจะให้แล้วเขาจะคุ้นเคยกับกิจวัตรประจำวันการขึ้นเร็วและการเดินบังคับ
  A great incentive is to purchase a pet. In addition to the pleasure that the puppy will give, he will accustom himself to the daily routine, early ascents, and mandatory walking.
 • เพื่อให้กระต่ายคุ้นเคยกับมือของคุณเลือกเวลาที่สัตว์เลี้ยงของคุณรู้สึกสงบอย่างสมบูรณ์และเคลื่อนไหวในทิศทางของคุณด้วยเสียงของชื่อของมันเอง
  To accustom the rabbit to your hands, choose a time when your pet feels completely calm and makes movements in your direction at the sound of its own name.
 • เพื่อให้คุ้นเคยกับการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและไม่ให้ความหวังสูงในพวกเขาตระหนักถึงตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะบรรลุเป้าหมายและคุณจะต้องสร้างงานใหม่;
  to accustom yourself to set specific goals and not to put high hopes in them, to realize from the beginning that the goals will be achieved, and you will need to build new tasks;
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำกริยา
 • make psychologically or physically used (to something); "She became habituated to the background music"
  ชื่อพ้อง: habituate,