เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

action แปล

สัทอักษรสากล: [ 'ækʃən ]  การออกเสียง
พหูพจน์: actions   
"action" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. การกระทำ
  ที่เกี่ยวข้อง: ปฏิบัติการ ชื่อพ้อง: activity, operation, performance
  2) n. การเคลื่อนไหว
  ชื่อพ้อง: movement คำตรงข้าม: inaction
  3) n. การดำเนินคดี
  ชื่อพ้อง: suit, claim, lawsuit
  4) n. การทำงานของเครื่องจักร
  5) n. การรบ
  ชื่อพ้อง: battle, combat, fighting
  6) n. ความกระฉับกระเฉง
  ที่เกี่ยวข้อง: ความกระตือรือร้น
  7) int. เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์)
  ที่เกี่ยวข้อง: คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก
  8) n. เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์
  ที่เกี่ยวข้อง: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์ ชื่อพ้อง: plot, development
  9) n. อากัปกิริยา
  ที่เกี่ยวข้อง: ท่าทาง
  10) n. อิทธิพล
  ที่เกี่ยวข้อง: อำนาจ, ฤทธิ์
 • abatement of action    n. exp. การระงับคดี [kān ra ngap kha dī]
 • action 14f13    อัคซีโยน 14เอฟ13
 • action argument    อาร์กิวเมนต์แอคชัน
 • action at law    การดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • action button    ปุ่มปฏิบัติการ
 • action figures    แอคชั่นฟิกเกอร์
 • action film    ภาพยนตร์โลดโผน
 • action films    ภาพยนตร์โลดโผน
 • action for damages    n. exp. คำฟ้องเรียกค่าเสียหาย [kham føng rīek khā sīa hāi]
 • action game    เกมแอ็กชัน
 • action ground    n. exp. มูลฟ้อง [mūn føng]
 • action learning    n. exp. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ [kān rīen rū jāk kān pa ti bat]
 • action mechanism    กลไกที่ทำให้เครื่องจักรทำงาน
 • action page    เพจกระทําการ
 • action painting    แอ็บสแตรคเอ็กเพรสชั่นนิสม์
ประโยค
 • นี่คือการกระทำของลูกชายคนโตของฮองจูกาจริงๆเหรอ
  Was this really the action of Hong Ki Jeong, the eldest son of Hong Joo Ga?
 • แล้วเขาแสดงฉากบู๊ที่น่าประทัยใจนั่นได้ยังไงล่ะ?
  But where did such touching action come from?
 • นี่เป็นโอกาสของข้าที่จะพลิกแผนปฏิบัติการของชาง
  That's my cue to put Operation Shang into action.
 • หลังคาที่ยุบลงมา บางทีขวานเล็กๆน่าจะใช้งานได้ดี
  A collapsed roof, maybe a little axe wielding action?
 • ผู้ชายชอบลงมือทำ ฉันซื้อของให้คุณได้แล้วหรือยัง
  Man of action. Can I start buying you things now?
 • ดังนั้นเพื่อเป็นการลงโทษพวกเธอ 50 แต้มจะถูกหักออก
  Therefore, as punishment for your actions, 50 points will be taken.
 • แดวุงของเราน่ะ เหมาะกับการเล่นหนังบู๊ที่สุดแล้ว
  Our Dae Woong, is perfect for action movies!
 • นั่นก็เหลือทางเลือก ให้เราลงมือได้เพียงทางเดียว
  There is only one course of action open to us.
 • เมื่อเขาปฎิเสธต่อหน้าฉัน ฉันเตือนเขาแล้วว่าจะทำ
  I warned him that i would take action.
 • มันเป็นเรื่องดีที่ได้กลับ ไปยังฉากเกิดเหตุการณ์
  It would be so good to go back to where the action is.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • something done (usually as opposed to something said); "there were stories of murders and other unnatural actions"

 • the most important or interesting work or activity in a specific area or field; "the action is no longer in technology stocks but in municipal bonds"; "gawkers always try to get as close to the action as possible"

 • a military engagement; "he saw action in Korea"
  ชื่อพ้อง: military action,

 • a judicial proceeding brought by one party against another; one party prosecutes another for a wrong done or for protection of a right or for prevention of a wrong
  ชื่อพ้อง: legal action, action at law,

 • an act by a government body or supranational organization; "recent federal action undermined the segregationist position"; "the United Nations must have the power to propose and organize action without being hobbled by irrelevant issues"; "the Union action of emancipating Southern slaves"

 • the operating part that transmits power to a mechanism; "the piano had a very stiff action"
  ชื่อพ้อง: action mechanism,

 • the trait of being active and energetic and forceful; "a man of action"

 • the series of events that form a plot; "his novels always have a lot of action"

 • a process existing in or produced by nature (rather than by the intent of human beings); "the action of natural forces"; "volcanic activity"
  ชื่อพ้อง: natural process, natural action, activity,

 • the state of being active; "his sphere of activity"; "he is out of action"
  ชื่อพ้อง: activity, activeness,

 • คำกริยา
 • put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of the people"; "He actioned the operation"
  ชื่อพ้อง: carry through, accomplish, execute, carry out, fulfill, fulfil,

 • institute legal proceedings against; file a suit against; "He was warned that the district attorney would process him"; "She actioned the company for discrimination"
  ชื่อพ้อง: sue, litigate, process,