เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

acuminate แปล

การออกเสียง
"acuminate" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว
 • acumen    n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม ที่เกี่ยวข้อง: ความฉลาดเฉียบแหลม
 • aculeous    ซึ่งมียอดแหลม
 • acuminous    ไวมาก
 • aculeate    มีเดือยหรือเล็บแหลม ดุเดือด มีหนาม มีส่วนที่แหลม รุนแรง เกี่ยวกับส่วนปลายของใบ หลักแหลม
 • acupoint    ['akjʊpɔɪnt] n. exp. จุดฝังเข็ม [jut fang khem]
 • acuity    n. ความฉลาดเฉลียว ที่เกี่ยวข้อง: ความเฉียบแหลม
 • acupressure    ['ækjupreʃə] n. การกดจุด
 • acuate    ที่มีปลายเหมือนเข็ม ที่มีปลายแหลม
 • acupuncture    n. การฝังเข็ม
ประโยค
 • ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนแขนงย่อยที่เรียวแหลม
  Microscopic view of acuminate branchlets.
 • ใบสีเงินมันวาว ไม่มีขน ใบเรียว ปลายใบแหลม
  Glossy silver leaves, no hair, tapering leaves, acuminate leaf tip.
ความหมาย
  คำกริยา
 • make sharp or acute; taper; make (something) come to a point

 • คำคุณศัพท์
 • (of a leaf shape) narrowing to a slender point