เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

address pool แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • พูลเลขที่อยู่ (address pool)
 • address     1) vt. เขียนชื่อที่อยู่ ที่เกี่ยวข้อง: จ่าถึง 2) n. คำปราศรัย
 • pool     1) n. สระน้ำ ที่เกี่ยวข้อง: หนองน้ำ ชื่อพ้อง: pond 2) n.
 • พูลเลขที่อยู่ (address pool)    address pool
 • address to    1) phrase. v. จ่าหน้าซองถึง ที่เกี่ยวข้อง: เขียนถึง ชื่อพ้อง: direct to 2) phrase. v. ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง ชื่อพ้อง: direct to
 • blackball (pool)    แบล็กบอล
 • car pool    n. กลุ่มของคนที่มาใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน
 • children's pool    n. exp. สระว่ายน้ำเด็ก [sa wāi nām dek]
 • deep pool    n. วัง [wang]
 • indoor pool    n. exp. สระว่ายน้ำในร่ม [sa wāi nām nai rom]
 • kidney pool    n. exp. สระทรงรี [sa song]
 • labor pool    กำลังแรงงาน
 • lap pool    n. exp. สระสี่เหลี่ยมผืนผ้า [sa sī līem pheūn phā]
 • motor pool    n. รถบริษัทหรือองค์กร
 • motor-pool    แหล่งชุมนุมรถยนต์ในต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นประจำ
 • nonpaged pool    พูลที่ไม่สามารถทําเพจได้