เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

adjoint equation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สมการผูกพัน [sa ma kān phūk phan]
 • adjoint     [ə'dʒɔɪnt] adj. ผูกพัน [phūk phan]
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • adjoint matrix    n. exp. เมทริกซ์ผูกพัน [phūk phan]
 • adjoint of a matrix    n. exp. เมทริกซ์ผูกพัน [phūk phan]
 • adjoint operator    n. exp. ตัวดำเนินการผูกพัน [tūa dam noēn kān phūk phan]
 • self-adjoint    adj. ผูกพันในตัว [phūk phan nai tūa]
 • accounting equation    n. exp. สมการบัญชี [sa ma kān ban chī]
 • algebraic equation    n. - สมการ [sa ma kān]
 • auxiliary equation    n. exp. สมการช่วย [sa ma kān chūay]
 • bernoulli equation    n. exp. สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • bernoulli's equation    n. exp. สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • biquadratic equation    n. exp. - สมการกำลังสอง [sa ma kān kam lang søng] - สมการกำลังสี่ [sa ma kān kam lang sī]
 • characteristic equation    n. exp. สมการลักษณะเฉพาะ [sa ma kān lak sa na cha phǿ]
 • chebyshev equation    สมการเชบีเชฟ
 • chemical equation    n. สมการเคมี