เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

after the quake แปล

การออกเสียง:
"after the quake" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อาฟเตอร์เดอะเควก
 • after     1) adj. ภายหลัง ที่เกี่ยวข้อง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา ชื่อพ้อง:
 • quake     1) vi. สั่นกลัว ชื่อพ้อง: shock 2) vi. สั่นไหว ที่เกี่ยวข้อง:
 • quake with    phrase. v. เขย่าหรือสั่นอย่างแรง ชื่อพ้อง: quiver with, shake with
 • after that    1. adv. ต่อมา [tø mā] 2. conj. - ครั้นแล้ว [khran laēo] - จากนั้น [jāk nan] - จึง [jeung] - จึ่ง [jeung] - ต่อจากนั้น [tø jāk nan] - ถัดจากนั้น [that jāk nan] - แล้วก็ [laēo kø]
 • be after    1) phrase. v. ช้ากว่า ที่เกี่ยวข้อง: หลังจาก 2) phrase. v. ไล่ตาม 3) phrase. v. ต้องการ ที่เกี่ยวข้อง: อยากได้ ชื่อพ้อง: go after 4) phrase. v. ดุด่า ที่เกี่ยวข้อง: ด่าว่า ชื่อพ้อง: g
 • quake in one’s boots    ตกใจ สะดุ้งตกใจกลัว
 • a day after    xp หนึ่งวันหลัง [neung wan lang]
 • after a fashion    idm. ไม่ดีมาก ที่เกี่ยวข้อง: ไม่ดีพอ
 • after a time    adv. ทำไปทำมา [tham pai tham mā]
 • after all    idm. อย่างไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้อง: ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
 • after damp    แก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ยังเหลือค้างในเหมืองหลังจากการระเบิดเหมืองแร่แล้ว
 • after dark    adv. กลางค่ำกลางคืน [klāng kham klāng kheūn]
 • after death    หลังมรณกรรม
 • after earth    สยองโลกร้างปี
 • after effects    n. ควันหลง [khwan long]
ประโยค
 • หลังจากแผ่นดินไหวครั้งนั้น และการตายของทอมมี่
  After the quake and Tommy,
 • เมตามอโฟร์ ถูกปิดหลังจากแผ่นดินไหว
  Metamorpho was condemned after the quake.
 • บ้านเมืองหลังแผ่นดินไหว
  Streets After the Quake
 • เขาอยากไปช่วยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่นั่น ฉันมั่นใจว่าเขาจะอยู่ที่นั่นหลายปี ทุกคนช่วยฉันด้วย
  He wanted to go right after the quake, but I convinced him to stick around an extra year to help me out.