เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

agricultural แปล

สัทอักษรสากล: [ ˌægri'kʌltʃərəl ]  การออกเสียง
"agricultural" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
  ชื่อพ้อง: farming, rustic
 • agricultural adjustment    การปรับทางการเกษตร การปรับทางการผลิต
 • agricultural banks    ธนาคารเพื่อการเกษตร
 • agricultural bolt    โบลท์ชนิดหนึ่งมีหัวโค้งคล้ายหัวเห็ดใช้กับเครื่องกลของงานกสิกรรมมากไทยเรานิยมใช้ในการยึดเหนี่ยวโครงสร้างที่ไม่ถูกต้อง
 • agricultural budgets    งบประมาณด้านการเกษตร
 • agricultural buildings    สิ่งก่อสร้างสำหรับการเกษตรกรรม
 • agricultural censuses    สํามะโนเกษตร
 • agricultural chemicals    สารเคมีเกษตร สารเคมีทางการเกษตร
 • agricultural colleges    วิทยาลัยเกษตรกรรม
 • agricultural colonization    การตั้งรกรากทางเกษตร การตั้งถิ่นฐานในชนบท การอยู่ประจําที่ การตั้งรกรากใหม่
 • agricultural commodities    ผลผลิตการเกษตร สินค้าการเกษตร ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • agricultural communities    ชุมชนเกษตร ชุมชนชนบท
 • agricultural cooperatives    สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ไร่นา
 • agricultural country    n. exp. ประเทศเกษตรกรรม [pra thēt ka sēt tra kam]
 • agricultural credit    สินเชื่อเพื่อการเกษตร
 • agricultural demonstration    กิจกรรมการส่งเสริม การสาธิตทางการเกษตร
ประโยค
 • บิกซ์ตัน ฟู้ดส์ เป็นบริษัทเกษตรกรรมที่มีชื่อเสียง
  Bixton foods is a reputable agricultural company.
 • แต่คุณยังลงทุนในการพัฒนาการเกษตรหลายแห่งด้วย
  Yet you also invest in numerous agricultural projects.
 • ไนจีเรียเกษตรและอาหารนำเข้ากฎระเบียบและมาตรฐาน
  Nigeria’s Food and Agricultural Import Regulations and Standards
 • คนเครื่องจักรกลการเกษตรและชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้
  Agricultural machines and parts thereof, not used ones
 • โคนมสแตนเลสถังการเกษตรติดตั้งง่ายและบำรุงรักษา
  Dairy Cattle Stainless Steel Agricultural Tanks Easy Mount And Maintain
 • จีนสูงขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์วอลนัทเปลือกใน
  chinese Highest Selling Agricultural Product walnuts In Shell
 • ผลผลิตทางการเกษตร; ข้าวโพด อ้อย และ เศษไม้ เป็นต้น
  Agricultural crops; corm, sugar cane, wood chip and etc.
 • ซีรี่ส์พิเศษสำหรับวิศวกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
  Special Series for Engineering, Agricultural and Industrial Vehicles
 • หุ่นขี้ผึ้งที่หายไปสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร
  Lost Wax Casting for Agricultural Machinery
 • จุดเด่นในการเรียนรู้เกษตรกรรมในจังหวัดอาโอโมริ
  Features of Agricultural Experience in Aomori Prefecture
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • relating to or used in or promoting agriculture or farming; "agricultural engineering"; "modern agricultural (or farming) methods"; "agricultural (or farm) equipment"; "an agricultural college"

 • คำคุณศัพท์
 • relating to rural matters; "an agrarian (or agricultural) society"; "farming communities"
  ชื่อพ้อง: agrarian, farming,