เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ai river แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. prop.
  แม่น้ำอ้ายเหอ
 • ai     int. คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
 • river     1) n. แม่น้ำ ที่เกี่ยวข้อง: แม่น้ำลำธาร ชื่อพ้อง: stream, waterway
 • ai iijima    ไอ อีจิมะ
 • ai inden    ไอ อินเด็น
 • ai kago    ไอ คาโงะ
 • ai kayano    อาอิ คายาโนะ
 • ai khai    n. prop. ไอ้ไข่ [Ai Khai]
 • ai kora    ไอคอล์
 • ai kurogo    ไอ คูโรโงะ
 • ai miyazato    ไอ มิยาซาโตะ
 • ai no tane    ไอโนะทะเนะ
 • ai nonaka    ไอ โนนากะ
 • ai okawa    ไอ โอะกะวะ
 • ai orikasa    ไอ โอริกาซะ
 • ai otsuka    ไอ โอสึกะ