เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

airily แปล

การออกเสียง
"airily" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adv. คล่องแคล่ว
 • airidity    พื้นที่แห้งแล้ง ทะเลทราย บริเวณแห้งแล้ง
 • airi suzuki    ไอริ ซูซูกิ
 • airiness    การลอย การลอยตัว ความบางเบา
 • airheaded    โง่ ทื่อ
 • airing    n. การตากลม ที่เกี่ยวข้อง: การผึ่งลมเพื่อให้แห้ง
 • airhead    n. คนโง่ (คำสแลง) ชื่อพ้อง: fool, bungler
 • airing cupboard    ตู้อบผ้า
 • airgun    ปืนอัดลม ปืนลม
 • airless    adj. ที่ไม่มีอากาศบริสุทธิ์
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • in a flippant manner; "he answered the reporters'' questions flippantly"; "this cannot be airily explained to your children"
  ชื่อพ้อง: flippantly, flippantly,

 • in a flippant manner; "he answered the reporters'' questions flippantly"; "this cannot be airily explained to your children"
  ชื่อพ้อง: flippantly, flippantly,