เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

airlift แปล

การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: airlifted   อดีตกาลสมบูรณ์: airlifted   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: airlifting   
"airlift" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า)ทางเครื่องบิน
  2) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน)
  ชื่อพ้อง: airdrop, air jump
 • airlift service    n. exp. การลำเลียงทางอากาศ [kān lam līeng thāng ā kāt]
 • berlin airlift    การลำเลียงทางอากาศสู่เบอร์ลิน
 • airless    adj. ที่ไม่มีอากาศบริสุทธิ์
 • airing cupboard    ตู้อบผ้า
 • airing    n. การตากลม ที่เกี่ยวข้อง: การผึ่งลมเพื่อให้แห้ง
 • airlike    มีลักษณะของแก๊ส เป็นแก๊ส ที่เหมือนอากาศ
 • airiness    การลอย การลอยตัว ความบางเบา
 • airline    1) adj. โดยเครื่องบิน 2) n. สายการบิน
 • airily    adv. คล่องแคล่ว
 • airline alliance    พันธมิตรสายการบิน
ประโยค
 • จากตรงนั้นไปอีกที สนามบินคือจุดหมายสุดท้ายครับ
  From there you will be airlifted to your final destination.
 • ทีมงานแจ้งว่าพบเขานอนรักษาตัว ที่เซนต์แอนโธนี่
  A construction crew found him and had him airlifted to st. Anthony'S.
 • ผู้โดยสารถูกลำเลียงออกไปหมดแล้ว เอซ เราจะไปล่ะ
  We airlifted out the last passengers, Ace. We're heading out.
 • หล่อนต้องการอะไร ให้ส่งกองกำลังพิเศษไปรับรึไง
  What does she want you to do, have the National Guard airlift her?
 • พวกมันขนอาวุธไปทางอากาศ จากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้
  They airlifted the freight right out of here.
 • ไม่นายส่งรายงาน เรื่องเบอร์ลินแอร์ลิฟต์รึยัง
  No. Did you turn in your paper on the Berlin Airlift?
 • และเธอถูกส่งตัวจากบอสตันไปเบเธสต้า ภายใต้การคุ้มครอง
  And she was airlifted from Boston to Bethesda under a covert exfiltration.
 • ยกของไปแล้ว ในช่วงที่ผมถูกพวกมันยิง มันยกของไปได้แล้ว
  While they had me pinned down, they airlifted the freight right out of here.
 • เครื่องขนส่งฉุกเฉินจะออกใน 30 นาที จากกิลเลียม เซอร์เคิล
  There is an airlift, in 30 minutes from Gilliam Circle.
 • การจัดส่ง: ทางอากาศโดยการขนส่งทางอากาศประมาณ 3-7 วันทำการ
  Shipping: By air, By airlift, about 3-7 working days
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำนาม
 • transportation of people or goods by air (especially when other means of access are unavailable)
  ชื่อพ้อง: lift,

 • คำกริยา
 • fly people or goods to or from places not accessible by other means; "Food is airlifted into Bosnia"
  ชื่อพ้อง: lift,