เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

alabama river แปล

การออกเสียง:
"alabama river" การใช้
คำแปลมือถือ
 • แม่น้ำแอละแบมา
 • alabama     [ˌælə'bæmə] n. prop. - อลาบามา - แอละแบมา
 • river     1) n. แม่น้ำ ที่เกี่ยวข้อง: แม่น้ำลำธาร ชื่อพ้อง: stream, waterway
 • capital of alabama    เมืองมอนต์กอเมอรี เมืองหลวงมลรัฐแอละแบมา
 • mobile, alabama    โมบีล (รัฐแอละแบมา)
 • montgomery, alabama    มอนต์กอเมอรี (รัฐแอละแบมา)
 • state of alabama    n. prop. รัฐแอละแบมา
 • alabama lip fern    ต้นอะลาบามาลิปเฟิร์น
 • buildings and structures in alabama    สิ่งก่อสร้างในรัฐแอละแบมา
 • films set in alabama    ภาพยนตร์ที่มีฉากในรัฐแอละแบมา
 • films shot in alabama    ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในรัฐแอละแบมา
 • nwa alabama heavyweight championship    เอ็นดับเบิลยูเอ อาลาบาม่า เฮฟวี่เวท แชมเปียนชิป
 • people from alabama    บุคคลจากรัฐแอละแบมา
 • universities and colleges in alabama    สถาบันอุดมศึกษาในรัฐแอละแบมา
 • a river track    ทางน้ํา ชลมารค
 • aare river    แม่น้ำอาร์