เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

aliunde แปล

การออกเสียง
"aliunde" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ไมใช่ส่วนของเอกสารนั้น
  ไม่ใช่ได้มาจากเอกสารนั้น
 • aliterate person    ผู้ไม่ชอบอ่าน คนไม่ชอบอ่านหนังสือ คนไม่ชอบอ่าน ผู้ไม่ชอบอ่านหนังสือ
 • aliterate    ผู้ไม่ชอบอ่านหนังสือ ผู้ไม่ชอบอ่าน คนไม่ชอบอ่านหนังสือ คนไม่ชอบอ่าน
 • alive    1) adj. เต็มไปด้วย 2) adj. มีชีวิตชีวา ชื่อพ้อง: alert, living 3) adj. มีชีวิตอยู่ ที่เกี่ยวข้อง: ยังอยู่, อยู่, ยังคงอยู่ ชื่อพ้อง: living, live, animate, breathing คำตรงข้าม: dead, lifel
 • alitalia    TM สายการบินอลิตาเลีย [sāi kān bin]
 • alive and kicking    idm. แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: แข็งแกร่ง
 • alita: battle angel    อลิตา แบทเทิล แองเจิ้ล
 • alive with    idm. เต็มไปด้วย ที่เกี่ยวข้อง: ปกคลุมไปด้วย
 • alistair cooke    อะลิสแตร์ คุก อัลเฟรด อะลิสแตร์ คุก คุก
 • aliveness    ความเป็นสัตว์ ความเจริญงอกงาม ความลิงโลด ความร่าเริงมาก ชีวิต