เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

amazon river แปล

การออกเสียง:
"amazon river" การใช้
คำแปลมือถือ
 • แม่น้ําอะเมซอน
  แม่น้ำอะเมซอน
  แอมะซอน
  แม่น้ําแอมะซอน
 • amazon     n. แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้
 • river     1) n. แม่น้ำ ที่เกี่ยวข้อง: แม่น้ำลำธาร ชื่อพ้อง: stream, waterway
 • amazon river dolphin    โลมาแม่น้ำแอมะซอน
 • tributaries of the amazon river    สาขาของแม่น้ำแอมะซอน
 • amazon (company)    แอมะซอน (บริษัท)
 • amazon [tm]    TM อเมซอน [A mē søn]
 • amazon ant    มดอเมซอน
 • amazon kindle    แอมะซอนคินเดิล
 • amazon leaffish    ปลาใบไม้อเมริกาใต้
 • amazon rainforest    n. prop. ป่าอเมซอน [Pā A me søn]
 • amazon time    เวลาอะเมซอน
 • survivor: the amazon    เซอร์ไวเวอร์ ดิแอมาซอน
 • 2019 amazon rainforest wildfires    ไฟป่าป่าฝนแอมะซอน พ.ศ. 2562
 • amazon natural region    ภูมิภาคทางธรรมชาติแอมะซอน
 • amazon standard identification number    เลขระบุมาตรฐานของอเมซอน
ประโยค
 • นำเข้าจากถิ่นกำเนิดของผลอาซาอีในแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอน
  Importing from original unique properties of the Amazon River Basin
 • เพื่อไปดู สถานที่ที่ แม่น้ำอเมซอนเริ่มขึ้น และเข้ามาในบราซิล
  The first place where the Amazon River enters Brazil
 • ปลาช่อน อเมซอน กะชังปลาขนาดใหญ่ที่มีปลาช่อนยักษ์จากลุ่มแม่น้ำอเมซอน
  From the Amazon river in Brazil comes one of the largest fresh water fish in the world,
 • เรือแคนูลง / สำรวจแม่น้ำอะเมซอน
  Canoe down/explore the Amazon River from Peru to the mouth.
 • ต้นสายแม่น้ำอเมซอนสู่บราซิล :
  The first place where the Amazon River enters Brazil
 • อสูรแห่งลุ่มน้ำอเมซอน
  Amazon River Monsters
 • ประเทศสหร ฐอเมร กา
  Amazon river map
 • เพื่อหยุดพักจากการเล่นกีฬาที่รุนแรงหลายล่องเรือในแม่น้ำอเมซอนซึ่งไหลผ่านศูนย์รวมความบันเทิงทั้งหมด
  To rest from the extreme, many go on a voyage along the Amazon River, which flows through the entire entertainment complex.
 • ไปกับโซน อสูรแห่งลุ่มน้ำอเมซอน พบกับ ปลาโดราโด,ปลากะพงลายนกยูง,ปลาแวมไพร์,ปลาหมอไพค์และปลาช่อนยักษ์อเมซอน
  The NEW Creatures Paradise zone – featuring the rainforest ecosystem of biodiversity. Take in the wonder of the rare freshwater species in Amazon River Monster tank featuring Dorado, Butterfly Peacock Bass, Vampire Fish, Pike Cichlid, and Arapaima Gigas.
 • ผง อาซาอี เบอร์รี่ บริสุทธิ์ 100%- ขนาด 100 กรัม- มีรสชาติคล้ายกลิ่นของโกโก้และเบอร์รี่ ไม่มีรสหวาน- นำเข้าจากถิ่นกำเนิดของผลอาซาอีในแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอน
  Acai Berry Freeze Dried 100%- 100 Grams- Flavour likes a mixture between berries and cocoa and no sweet taste- Importing from original unique properties of the Amazon River Basin
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2