เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

animal charcoal แปล

การออกเสียง:
"animal charcoal" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ถ่านกระดูก
 • animal     1) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา ชื่อพ้อง: carnal, fleshly, physical
 • charcoal     1) n. ดินสอถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ดินสอที่ทำจากถ่าน ชื่อพ้อง: fusain
 • activated charcoal    n. exp. ถ่านกัมมันต์ [thān kam man]
 • burning charcoal    n. อั้งโล่ [ang lō]
 • charcoal brazier    1. n. เตา [tao] [tāo] 2. n. exp. เตาถ่าน [tao thān]
 • charcoal burner    เตาเผาถ่าน คนเผาถ่าน
 • charcoal gray    สีเทาเข้ม
 • charcoal grey    สีเทาเข้ม
 • charcoal iron    (โลหะแผ่น) ดหล็กอย่างดี ซึ่งเป็นเหล็กถลุงด้วยความร้อนโดยใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง คุณสมบัติอยู่ที่มันปราศจากกำมะถันปน
 • charcoal kilns    เตาเผาถ่าน
 • charcoal powder    n. exp. ผงถ่าน [phong thān]
 • charcoal-gray    ที่มีสีเทาชาร์โคล
 • charcoal-grey    ที่มีสีเทาชาร์โคล
 • make charcoal    v. exp. เผาถ่าน [phao thān]
 • charcoal-burning suicide    การฆ่าตัวตายโดยการเผาถ่าน
ความหมาย
  คำนาม
 • black substance containing char in the form of carbonized bone; used as a black pigment
  ชื่อพ้อง: bone black, bone char, animal black,