เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

animalia แปล

การออกเสียง
"animalia" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อาณาจักรสัตว์
 • kingdom animalia    n. prop. อาณาจักรสัตว์ [Ā nā jak Sat]
 • animalia (tv series)    อนิมาเลีย (ทีวีแอนิเมชัน)
 • animalculum    สัตว์จุลินทรีย์ สัตว์ขนาดเล็ก จุลินทรีย์
 • animalcule    n. สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก (จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น) ชื่อพ้อง: protozoan, microscopic animal
 • animal-worship    การบูชาสัตว์
 • animalise    ทำให้มีลักษณะของสัตว์ ทำให้ป่าเถื่อน ป่าเถื่อน ทําให้มีลักษณะอารมณ์ของสัตว์
 • animal-vegetable-mineral man    แอนิมัล-เว็จเทอะเบิล-มิเนอรัลแมน
 • animalism    n. ธรรมชาติของสัตว์
 • animal-to-human    adv. จากสัตว์สู่คน [jāk sat sū khon]
 • animalistic    เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์ ซึ่งเกิดจากสัตว์ เกี่ยวกับสัตว์
ประโยค
 • ๐ การย่อยอาหารของสัตว์ เข้าชม: 41
  Phylogeny of the animalia Views: 136