เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

arch bridge แปล

การออกเสียง:
"arch bridge" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สะพานแบบโค้ง
 • arch     1) n. การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง 2) n. โครงสร้างที่มีรูปโค้ง
 • bridge     1) n. สะพาน 2) n. ตัวเชื่อม ที่เกี่ยวข้อง: สะพาน 3) n.
 • steel arch bridge    สะพานโครงเหล็ก
 • tied-arch bridge    สะพานโค้งคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • -arch    ผู้นํา
 • arch-    หัวหน้า มีความหมายว่า ‘หัวหน้า’ สําคัญ
 • acute arch    ซุ้มโค้งยอดแหลมมาก
 • aortic arch    เอออร์ติกอาร์ช
 • arch 1    โค้งชัย ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม ส่วนโค้ง ประตูโค้ง ประตู โก่ง
 • arch 2    หัวหน้า บรม สําคัญที่สุด มหา สําคัญ
 • arch bricks    (สถาปัตย์) อิฐก่อสร้างที่ทำเป็นรูปลิ่ม สำหรับใช้ก่อสร้างซุ้มโค้ง
 • arch buttress    อย่างเดียวกับ flying buttress
 • arch dam    n. exp. เขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง [kheūoen khøn krīt baēp khōng]
 • arch dictator    n. exp. จอมบงการ [jøm bong kān]
 • arch door    ประตูที่ทำเป็นกรอบรูปตอนบนโค้ง
ประโยค
 • ลักษณะอื่น ๆ ของเหล็กโค้งสะพาน: สะพานโค้งช่วงเส้นทแยงมุม:
  Other Characteristics of Steel Arch Bridge: Diagonal Span Arch Bridge:
 • ลักษณะอื่น ๆ ของเหล็กโค้งสะพาน: สะพานโค้งช่วงเส้นทแยงมุม:
  Other Characteristics of Steel Arch Bridge: Diagonal Span Arch Bridge:
 • รถไฟหัวกลจักรไอน้ำเอสแอลกินกะแล่นผ่านสะพานโครงสร้างโค้ง
  The SL Ginga steamer train passes over the arch bridge
 • สะพานโค้งถูกหยุดชั่วคราวและตรง
  the arch bridge is suspended straight and straight
 • สะพานโค้งถูกระงับตรงและตรง
  the arch bridge is suspended straight and straight
 • มีชนิดที่แตกต่างกันของสะพานตามวิธีการก่อสร้างและข้อมูลการออกแบบรวมทั้งสะพานโค้งสะพานเครนและซัส
  Dehumidifier of Bridge/Bridge dehumidificationThere are different types of bridges depending on the methods of construction and design criteria, including Beam Bridge, Arch Bridge, Lifting Bridge, Sus...
 • (2) การกวาดล้างใต้สะพานของโครงเหล็กมัดใหญ่กว่าของสะพานโค้งและสามารถสร้างช่วงเล็ก ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการกวาดล้างเดียวกัน
  (2) The clearance under the bridge of the steel truss bridge is larger than that of the arch bridge, and a smaller span can be constructed under the same clearance requirements.
 • สามารถชมสะพานคอนกรีตลวงตาทรงโค้งที่ในฤดูร้อนจะจมหายไปในทะเลสาบที่เกิดจากเขื่อน และปรากฎให้เห็นในฤดูหนาว จากระยะห่างประมาณ 750 เมตร
  View the mysterious concrete arch bridge that is submerged in water during the summer but appears in the winter from a distance of around 750 meters.
 • 4 แรงดันแผ่นดินไหวที่แข็งแกร่ง: การออกแบบโครงสร้างสะพานโค้ง, การกระจายตัวของความเครียดที่มีประสิทธิภาพ ด้วยฟังก์ชั่นทำความสะอาดตัวเอง,
  Strong anti-earth pressure: arch bridge structure design, effective dispersion of stress distribution with self-cleaning function,
 • ตามวิธีการก่อสร้างที่แตกต่างกันและรหัสการออกแบบสะพานมีชนิดที่แตกต่างกันได้แก่คานโค้งสะพานระงับสะพานแขวนโครงข้อหมุนและสะพานขึงฯลฯ
  There are different types of bridges depending on the methods of construction and design criteria, including Beam Bridge, Arch Bridge, Lifting Bridge, Suspension Bridge, Truss Bridge and Cable Stay Bridge etc. Currently, Suspension Bridge and Cable Stayed Bridge have been widely adopted all over the world.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2