เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

arms depot แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • คลังแสงสรรพาวุธ
  โรงแสง
 • arms     n. อาวุธ ชื่อพ้อง: weapons, armament
 • depot     1) n. คลังพัสดุ ที่เกี่ยวข้อง: คลังสินค้า ชื่อพ้อง: reservoir,
 • bus depot    สถานีขนส่ง
 • car depot    อู่
 • depot fat    ไขมันที่มีอัตราส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเซลล์ไขมัน ไขมันในร่างกาย ไขมันเหลือง เนื้อเยื่อไขมัน
 • depot warehouse    สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย
 • fuel depot    n. exp. คลังน้ำมัน [khlang nām man]
 • maintenance depot    n. exp. โรงซ่อมบำรุง [rōng sǿm bam rung]
 • oil depot    n. exp. คลังน้ำมัน [khlang nām man]
 • quartermaster depot    n. คลังพลาธิการ
 • train depot    สถานีรถไฟ
 • in the arms    อ้อมแขน
 • in these arms    อินดีสอาร์มส
 • with arms    ด้วยมีดด้วยไม้
 • a farewell to arms    รักระหว่างรบ