เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

arousal แปล

การออกเสียง
"arousal" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การตื่น
  การกระตุ้น
  การเล้าโลม
  ความเร้าอารมณ์
  การเล้ัาโลม
  การเร้า
  ความเย้ายวน
  ความเย้ายวนใจ
  ความเร้าใจ
 • need arousal    n. exp. ความต้องการได้รับการกระตุ้น [khwām tǿng kān dāi rap kān kra tun]
 • sexual arousal    อารมณ์ทางเพศ
 • persistent genital arousal disorder    โรคถึงจุดสุดยอดพร่ำเพรื่อ
 • around-the-clock    1) adv. ทั้งวันทั้งคืน ชื่อพ้อง: round-the-clock 2) adj. ทั้งวันทั้งคืน ชื่อพ้อง: round-the-clock
 • around us entertainment    อะราวด์อัสเอนเตอร์เทนเมนต์
 • arouse    1) vt. กระตุ้น ชื่อพ้อง: stir, stir up, stimulate 2) vt. ปลุกให้ตื่นขึ้น
 • around town    n. exp. ทั่วเมือง [thūa meūang]
 • arouse desire    v. ยั่วยวน [yūa yūan]
 • around the world in eighty days    80 วันรอบโลก
 • arouse from    1) phrase. v. ปลุกให้ตื่นจาก ชื่อพ้อง: wake from 2) กระตุ้นให้พ้นจาก ชื่อพ้อง: awaken from
 • around the world in a day    อราวด์เดอะเวิลด์อินอะเดย์
 • arouse interest    1. v. ดึงดูด [deung dūt] 2. v. exp. กระตุ้นความสนใจ [kra tun khwām son jai]
ประโยค
 • เพื่อที่ฉันจะตกอยู่ในกำมือจากการเป็นหนี้บุญคุณ
  And send me into fits of grateful arousal.
 • ใช่ ความปรารถนาทางเพศ ตัณหา ความลุ่มหลง กระสัน
  Yeah, sexual desire. Lust, passion, arousal.
 • ฟื้นการตอบสนองที่เกิดขึ้นเองเพื่อเร้าอารมณ์ทางเพศ
  Regain spontaneous response to sexual arousal
 • เพิ่มความยาวของอารมณ์ทางเพศ และต้องการโดยรวม
  Enhance the length of sexual arousal and overall desire
 • ด้วยความปรารถนาที่มีขนาดใหญ่และความตื่นตัว
  With desire and arousal large
 • เร้าอารมณ์ทางเพศ, ความเต็มใจที่จะผสมพันธุ์;
  sexual arousal, willingness to mate;
 • ความอ่อนแอ) และผู้หญิง (ความปั่นป่วนทางเพศ)
  impotence) and women (sexual arousal disorder).
 • 2 ช่วยกระตุ้นความตื่นตัวทางเพศได้นานขึ้น
  2, Helps sexual arousal last longer
 • ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยเจลหล่อลื่น
  A thrilling female arousal gel.
 • 2 ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอีกต่อไปนาน
  2, Helps sexual arousal last longer
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the act of arousing; "the purpose of art is the arousal of emotions"
  ชื่อพ้อง: rousing,

 • mutual sexual fondling prior to sexual intercourse
  ชื่อพ้อง: foreplay, stimulation,

 • awakening from sleep

 • a state of heightened physiological activity